حکومت-حق-نظارت-را-از-شورای-ولایتی-صلب-کرده-است

واقف الله روحانی، عضوی شورای ولایتی کابل می‌گوید: به اساس قانون اساسی شورا‌های ولایتی در هر ولایت حق نظارت بر کارکرد حکومت را دارند اما حکومت این حق را از این نهادها صلب کرده است.

واقف الله روحانی، عضو شورای ولایتی کابل در گفتگو ویژه با افغان نیوز گفت: اعضای شوراهای ولایتی همانند نمایندگان مردم در شورای ملی از طریق انتخابات و رای مردم به این نهادها راه پیدا کرده اند و این نهادها حق نظارت بر کارکرد حکومت را دارند اما حکومت در سال‌های اخیر این حق را از نمایندگان شوراهای ولایتی صلب کرده است.

آقای روحانی گفت: شورای ولایتی کابل همواره  صدای خود را بلند کرده است که ولسوالی‌های این ولایت در حال ناامنی قرار دارند اما حکومت هیچ گونه توجه به بهبود امنیت اطراف کابل نمی‌کند و خواست اعضای شورای ولایتی را نیز در نظر نمی‌گیرند.

این عضو شورا ولایتی کابل بیان داشت: تمام وزیران و نمایندگان مردم در شورای ملی، در ولایت کابل جمع اند که حضور این افراد سبب کم توجهی حکومت به شورای ولایتی شده است.

روحانی افزود: شورای ولایتی کابل از صلاحیت کمتر نسبت به شوراهای ولایتی ولایات برخوردار است، چرا در ولایات تراکم ادارات زیاد نیست. او تاکید کرد: نمایندگان مردم در شورای ملی هر هفته با وزیران دیدار می‌کنند و خواست‌های خود و مردم را مطرح می‌کنند اما شورای ولایتی کابل از این حق محروم اند.

به اساس ماده دوم قانون شوراهای ولايتی افغانستان: شورای ولايتی به حيث يک مجمع انتخابی به هدف ايجاد ساختاری که مشارکت و سهم گيری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولايت تامين و ادارات ولايتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعاليت می نمايد.

اما روحانی می‌گوید: حکومت هیچ وقت به مشوره اعضا شورا ولایتی کابل توجه نمی‌کند و هر کار که دل شان بخواهد انجام می‌دهد.

شورا ولایتی کابل با توجه به اینکه در مرکز افغانستان قرار دارد کمتر مورد توجه حکومت قرار میگرد.

حکومت حق نظارت را از شورای ولایتی صلب کرده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد