حکومت-نمیخواهد-انتخابات-برگزار-شود

آصف صدیقی عضو مجلس سنا می‌گوید؛ حکومت وحدت ملی در کار کمیسیون های انتخاباتی دخالت میکند و نمیخواهد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به زودی برگذار شود.

 آصف صدیقی عضو مجلس سنا در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبر گفت؛ اعضای کمیسیون‌های انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی از یک پروسه شفاف به این نهادها راه پیدا کرده اند اما حکومت با دخالت در کار این کمیسیون‌ها نمیخواهد انتخابات به زودی برگذار شود.

آقای صدیقی بیان کرد؛ حکومت وحدت ملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار نهادهای انتخاباتی دخالت میکند و میخواهد که افراد انان در نهادهای انتخاباتی راه پیدا کنند.

صدیقی افزود؛ برگذاری انتخابات بدون تذکره الکترونکی هیچ معنی ندارد و حتی یک نفر هم به پای صندوق رای نخواهد رفت. او گفت؛ سال 1395 بدترین سال از نظر امنیتی بوده است.

این عضو مجلس سنا گفت؛ انتخابات سالم و شفاف در افغانستان زمانی میتواند برگذار شود که این سه فکتور وجود داشته باشد:

1- تامین نسبی امنیت در سراسر کشور تا رای دهندگان بتوانند به پای صندوق رای دهی روند

2-صدور تذکره الکترونیکی به شهروندان کشور تا یک فرد چند بار رای داده نتواند

3-حمایت جامعه جهانی از برگذاری انتخابات در افغانستان

آقای صدیقی می‌گوید؛ جامعه جهانی تا هنوز آماده نیست که برای برگذاری انتخابات در افغانستان هزینه پرداخت کند و اگر جامعه جهانی از برگذاری انتخابات افغانستان حمایت مالی  نکند انتخابات در این کشور برگزار شده نمیتواند. او افزود؛ حکومت وحدت ملی به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده و تنها تعهدات حکومت روی کاغذ باقی مانده است.

به گفته‌ی صدیقی؛ اگر امنیت نسبی در کشور فراهم نشود، صدور تذکره الکترونیکی و حمایت جامعه جهانی از انتخابات صورت نگیرد، انتخابات پیش رو بدترین انتخابات در تاریخ کشور خواهد بود. او افزود؛ اگر حکومت در امور کاری کمیسیون های انتخاباتی دخالت نکند، مردم شاهد شفافیت نسبتی در انتخابات پیش رو هستند.

صدیقی تاکید کرد؛ اراده برگزاری انتخابات وجود ندارد و اگر واقعاً حکومت اراده برگذاری انتخابات را داشته باشد این پروسه میتواند تا 6 ماه دیگر برگذار شود.

این سناتور گفت؛  اگر تذکره الکترونیکی در کشور صادر شود میتواند باعث کاهش ناامنی و شفافیت در برگزاری انتخابات شود.

او افزود؛ کشورهای همسایه نمیخواهند که افغانستان تذکره الکترونیکی را به شهروندان خود توزیع کنند و اگر این کار صورت گیرد انان نمیتوانند به برنامه های خود برسند. صدیقی گفت؛  افراد خائین وجود دارد که منافع کشورهای منطقه را در داخل کشور برآورده سازد.

صدیقی بیان داشت؛ عامل اصلی افزایش فاصله بین حکومت و ملت عدم عملی شدن تعهدات حکومت وحدت ملی است و اگر فاصله بین این دو افزایش پیدا کند حکومت سقوط خواهد کرد.

حکومت وحدت ملی بعد از جنجال‌های انتخاباتی سال 1393 شکل گرفت و یکی از تعهدات جدی این حکومت اصلاحات در کار کمیسیون های انتخاباتی بود.

 

حکومت نمیخواهد انتخابات برگزار شود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد