حکومت-نمی‌خواهد-تذکره-برقی-توزیع-گردد

الله گل مجاهد، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان می‌گوید: حکومت نمیخواهد تذکره برقی توزیع گردد، در حالیکه این کار زمینه تقلب را کاهش می دهد.

الله گل مجاهد، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان در گفتگو ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: حکومت تصمیم ندارد که توزیع تذکره برقی را شروع کند و روند توزیع این سند ملی را به بهانه‌های مختلف به تاخیر می‌اندازد تا زمینه تقلب در انتخابات پیش رو فراهم شود.

آقای مجاهد تاکید کرد: در حال حاضر مرد و نامرد معلوم نیست و هر کس بیان می‌کنند که حمایت میلیونی مردم را با خود دارند و در پروسه انتخابات نیز رای تقلب را به صندوق‌ها پر می کنند، اما اگر تذکره برقی توزیع گردد، رای واقعی مردم مشخص خواهد شد که چه کس واقعاً نماینده مردم است تا در خانه ملت و ریاست جمهور راه پیدا کند.

این نماینده مردم گفت: جنجال تذکره برقی خلاص شده است؛ مجلس نمایندگان، سنا و ریاست جمهوری تایید کرده اند که توزیع گردد اما اینکه توزیع این سند چرا شروع نمی‌گردد باید از حکومت سوال کرد. او گفت: حکومت نمیخواهد توزیع تذکره برقی را شروع کند چرا که می‌خواهند در انتخابات‌ ‍‍‍پیش رو زمینه تقلب فراهم باشد.

آقای مجاهد در جواب شماری از نمایندگان که در این روزها با ذکر کلمه افغان در تذکره برقی مخالفت کرده اند گفت: این نمایندگان فقد خود شرینی می‌کنند و در بین مردم هیچ گونه جایگاه ندارند و فقط از این طریق میخواهند نظر مردم را به خود جلب کنند تا در انتخابات سال آینده به خانه ملت راه پیدا کنند، در حالیکه مردم فریب چنین افراد را نمی‌خورند.

این نماینده مردم از حکومت خواست که این پروسه ملی را شروع کند و به خواست یک تعداد افراد که برای منافع شخصی دست اعتراض بلند میکنند توجه نکنند.

او افزود: اگر تذکره برقی توزیع گردد، سرنوشت انتخابات در 24 ساعت معلوم خواهد شد و هیچ کس فرصت این را پیدا نمیکند که در رای پاک مردم دست کاری کند.

آقای مجاهد گفت: در انتخابات سال 2014 داکتر عبدالله 56 درصد رای گرفته بود اما خارجی ها دخالت کردند و حکومت را خلاف قانون به دو قسمت تقسیم کردند.

ازسوی دیگر محمد نعیم نظری، رئیس شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در این رابطه گفت: حکومت وحدت ملی در حال حاضر هیچ گونه مشروعیت مردمی، قانونی و جهانی ندارد و تمام فرمان های این حکومت غیر قابل اجرا است.

آقای نظری در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: انتخابات سال 2014 به بحران مواجه شد و رای مردم در شکل گیری این حکومت هیچ نقش نداشت و تنها جامعه جهانی مشروعیت این حکومت را برای مدت دو سال داده بود که این مدت نیز خلاص شده است و اکنون حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت قانونی، مردمی و جهانی است.

حتی آقای نظری برکناری استاد عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ را نیز خلاف قانون دانست و گفت: به اساس قانون رئیس جمهور حق برکناری و مقرری افراد مانند والی را دارد اما رئیس جمهور افغانستان، مشروع نیست که چنین حق را داشته باشد.

اگر تذکره برقی توزیع گردد، وضعیت امنیتی بهتر از این خواهد شد و پروسه انتخابات که در دوره‌های گذشته پر از جنجال و تقلب بوده شفاف میشود. مجاهد تاکید کرد.

حکومت نمی‌خواهد تذکره برقی توزیع گردد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد