خشونت-علیه-زنان-هنوز-محو-نشده-است

رییس جمهور غنی در مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان اظهار داشت که با وصف پیشرفت­هایی که تمدن انسانی تا اکنون داشته و به دستآوردهایی قابل ملاحظه دست یافته است، پدیدۀ غیر انسانی خشونت علیه زنان هنوز هم از جامعۀ انسانی محو نگردیده است.

به گزارش افغان نیوز: اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان گفت؛ پدیدۀ خشونت علیه زنان که ریشه در عوامل متعدد دارد، سبب قربانی شدن هزاران زن و دختر بی‌گناه گردیده و زندگی شمار زیادی از انسان­ها را به تیرگی کشانده است.

مبارزه با خشونت علیه زنان و محو آن از زندگی بشر از مسئولیت­های دینی، وظایف اخلاقی و وجایب ملی ماست که باید برای آن گام­هایی موثر و بنیادی برداشته شود. گام نخست در این راستا آگاهی­دهی است. باید از زشتی و زیان خشونت علیه زنان به تکرار سخن گفت تا آگاهی جمعی و روان عمومی به آن به چشم امری مسلم بنگرد. همچنان آموزش را باید در این زمینه به کار گرفت و در کتب درسی مضمون یا مضامینی در بارۀ مذمت خشونت وجود داشته باشد و خشونت علیه زنان به مثابۀ یکی از زشت­ترین انواع خشونت به نقد گرفته شود. به همین ترتیب باید قوانین مشخصی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ایجاد شود، و ساختارهای حقوقی کشور ما سازوکارهای روشنی برای مقابله با اعمال خشونت آمیز بر ضد زنان داشته باشد.

زن مانند مرد و به مثابۀ یک انسان، برخوردار از حقوق مساوی با وی، حق دارد که در کمال امنیت جسمی و روانی قرار داشته باشد، زندگی آرام و آسوده را به پیش ببرد و برای تحقق خواست‌­ها و شکوفایی استعدادهایش با مانعی روبرو نشود. خشونت تنها در برخوردهای خشن فیزیکی خلاصه نمی­شود، بلکه هر نگاه تبعیض­ آمیز که مبتنی بر جنسیت باشد و سبب به حاشیه راندن زن در اجتماع، محروم کردن او از حقوق قانونی، و تحمیل شرایط دشوار جسمی یا روحی بر او گردد، مظاهری از خشونت به شمار می­رود.

افغانستان زمانی از مشکلات اساسی خود رهایی خواهد یافت که نگاه انسانی به زن تقویت و تعمیم پیدا کند، کرامت و شرافت وی کماحقه به رسمیت شناخته شود، نشانه­های تبعیض از فرهنگ آن رخت بر بندد، و اثری از هیچ نوع خشونت در برابر زنان باقی نماند.

معیار ارزیابی هر جامعه و راه پی بردن به برخورداری آن از فضایل انسانی، مصئونیت داشتن زنان آن در برابر خشونت و میزان برخورداری آنان از خوش­بختی و آرامش است. جامعه­ای که در آن زن به حیث قشر ضعیف شناخته شده و از همان رو مورد قهر و سرکوب قرار بگیرد و از حق تعلیم، حق کار، حق حضانت و سایر حقوق دینی و قانونی­اش محروم بماند، آن جامعه نه با ارزش­های دینی و نه با معیارهای انسانی برابری و انطباق دارد.

خشونت علیه زنان هنوز محو نشده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد