خواهان-صلح-هستیم،-اما-صلح-تحت-فشار-را-نمی-پذیریم

رئیس جمهورغنی در نشست پروسه کابل بیان داشت که دولت و ملت افغانستان خواهان صلح هستند، اما هیجگاه صلحی که از سوی کشور و یا گروهی تحمیل شود را نمی پذریم.

به گزارش افغان نیوز: رئیس جمهورغنی امروز سه شنبه (16جوزا) در بیانیه افتتاحیه نشست پروسه کابل بیان کرد که دولت افغانستان آماده صلح است و در این راستا همیشه تلاش کرده است.

وی علاوه کرد که برای صلح همه چیز را با طالبان سر میز قرار داده ایم و حرف های افغانستان نیز مشخص است.

به گفته آقای غنی گروه طالبان میتوانند با پذیرفتن قانون اساسی افغانستان، قطع رابطه با گروه های تروریستی و احترام به حقوق زنان به روند صلح بپیوندند.

رئیس جمهور در این نشست با اشاره به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی، گفت که توافقنامه صلح تنها روی کاغذ نخواهد بود، بلکه برای تامین امنیت و عدالت امضا میشود.

وی ابراز داشت که امنیت، عدالت، کار و حقوق دیموکراتیک تهداب صلح در یک جامعه می باشد و بدون این مولفه ها صلح بی معنی خواهد بود.

دیدگاه رئیس جمهور نسبت به پاکستان:

در بخشی از صحبت های خویش رئیس جمهورغنی امروز در حضور نمایندگان بیش از 27کشور و سازمان های بین المللی عنوان کرد که نسبت به مبارزه علیه تروریزم از سوی پاکستان بی باور است.

رئیس جمهورغنی عنوان کرد که بار ها دولت افغانستان در بخش های تجارت و امنیت سخنانی خویش را آغاز کرده اما بی نتیجه بوده است.

وی بیان کرد که افغانستان به صورت صادقانه با پاکستان تماس گرفته و مذاکرات دوجانبه، سه جانبه و چندجانبه را برگزار کرد که این مذاکرات بی نتیجه پایان یافت.

آقای غنی افزود که افغانستان خواستار صلح با پاکستان است و میخواهد به کشور همسایه اش اعتماد نماید، اما این اعتماد نیاز عملکرد صادقانه دارد.

این در حالی است که بار ها دولت افغانستان پاکستان را به طراحی حملات انتحاری و تروریستی در شهر های مختلف کشور متهم کرده است.

از سوی هم اکثر گروه های تروریستی به شمول طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه ها در پاکستان به سر میبرند.

این گفته های آقای غنی در حالی صورت میگیرد که نماینده پاکستان نیز در این نشست حضور داشت.

به این شرط طالبان نمایندگی سیاسی باز میتواند

رئیس جمهورغنی خطاب به طالبان گفت که اگر این گروه خواسته باشد، با دولت افغانستان به میز مذاکره صلح بنشیند، ما اجازه باز کردن دفتر نمایندگی سیاسی میدهیم.

آقای غنی گفت که خواست های ما از طالبان مشخص است ( پذیرفتن قانون اساسی، احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و قطع رابطه با گروه های تروریستی)

اما این گروه میتواند با پذیرفتن این شروط در مذاکره صلح را باز کرده و خواسته های شان را با دولت افغانستان در میان بگذارند.

غنی علاوه کرد که این دعوت ما از طالبان به این معنی نیست که آن گروه هرچه خواست ما بپزیریم، بلکه در مذاکرات صلح خواسته ها مطرح میشود و روی آن بحث صورت می گیرد.

وی روند صلح را یک نشست ملی دانست و گفت که نظرات همه مردم افغانستان در این باید در نظر گرفته شود.

همچنان آقای غنی تصریح کرد که در حال حاضر طالبان به قاچاق مواد مخدر دست میزند، به جنایت علیه مردم ملکی متهم هستند.

افغانستان خواستار تحریم حامیان تروریزم است

بار ها دولت افغانستان به جامعه جهانی گفته است که شماری از کشور ها از گروه های هراس افکن در افغانستان حمایت کرده و از آنها استفاده ابزاری میکنند.

اما این سخنان حکومتداران افغانستان را کمتر نهاد های بین المللی و کشور های جامعه جهانی شنیده است.

در نشست امروز پروسه کابل، نیز رئیس جمهور کشور گفت که دیگر حمایت از گروه های ترویستی قابل تحمل نیست و باید علیه آنها اقدام جدی صورت گیرد.

غنی علاوه کرد که این یک فرصت خوب برای ترک حمایت از تروریزم برای کشور ها است و یک اجماع منطقه یی و جهانی علیه این پدیده ایجاد شود، در غیر آن باید کشور های بین المللی کشور های حامی تروریزم را تحریم نماید.

او گفت:" ما بدون تردید خواهان صلح و امنیت در کشور و منطقه خود هستیم و در این راستا صادقانه عمل کردیم و قربانی دادیم".

اما به گفته رئیس جمهور از پدیده تروریزم کشور های همسایه نزیر روسیه، ایران، پاکستان، چین تا آزربایجان در خطر هستند.

از سوی هم وی با اشاره به حملات تروریستی در شهر های منچستر و لندن انگلیستان، گفت که گذشته از منطقه جهان بای انی پدیده در گیر است.

به گفته آقای غنی دولت افغانستان با جامعه جهانی موافقت نامه مبارزه با ترویزم را امضا کرده و اکنون هنگام عمل کردن به این توافق نامه است و کشور های جهان باید قاطعانه از افغانستان در امر مبارزه با تروریزم حمایت نماید.

در اخیر آقای غنی بیان داشت که تروریزم شاید خون ما را به زمین بریزند، اما هیچ وقت ما را شکستانده نمیتوانند و صلح در افغانستان عامل ثبات منطقه خواهد بود.

خواهان صلح هستیم، اما صلح تحت فشار را نمی پذیریم

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد