داکتران-شفاخانه-حوزوی-قندوز،اعتصاب-کردند

داکتران شفاخانه حوزوی ولایت قندوز، امروز یکشنبه (۷ میزان) در یک تجمع اعتراضی خواهان رهایی عبدالقادر کودک ۶ ساله داکتر ستار غفور شدند.

به گزارش افغان نیوز: داکتران شفاخانه حوزوی ولایت قندوز دست به اعتصاب کاری زده و خواهان رهایی کودکی شدند که هفته گذشته افراد مسلح ناشناس او را ربوده‌اند.

داکتران شفاخانه حوزوی ولایت قندوز، امروز یکشنبه (7 میزان) در یک تجمع اعتراضی خواهان رهایی عبدالقادر کودک 6 ساله داکتر ستار غفور شدند.

داکتران این شفاخانه تاکید کردند که اعتصاب کاری آنان تا زمانی که کودک داکتر ستار غفور از چنگ آدمربایان رها نشود، ادامه خواهد داشت.

افراد مسلح ناشناس چهارشنبه هفته گذشته، عبدالقادر کودک 6 ساله داکتر ستار غور را هنگامی از مکتب به سوی خانه می‌رفت با خود بردند.گفته می‌شود که آدمربایان در بدل رهایی این کودک از خانواده او پول درخواست کرده اند.

گفتنی است که پیش از این نیز چند مورد از ربوده شدن کودکان داکتران شفاخانه حوزوی قندوز گزارش شده بود که این کودکان در بدل پول رها شدند.

داکتران شفاخانه حوزوی قندوز،اعتصاب کردند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد