دختران-بایسکل-سوار-فرهنگ-خانه-نشینی-را-شکستند

ناهید بیکران دختر بایسکل سوار است که از سن هشت سالگی به این سو ورزش باسیکل سواری را آغاز کرده است اما دو سال میشود که به شکل حرفه‌ی بایسکل رانی می کند که با وجود مشکلات فراوان این ورزش را ادامه داده است.

خانم ناهید بیکران در مصاحبه اختصاصی به آژانس افغان خبر گفت؛ وضعیت بایسکل سواری نسبت به سال‌های گذشته تغییر زیاد نموده است و اکنون دختران قادر اند که در مسابقات جهانی اشتراک کرده باعث افتخار افغانستان شوند.

این بانوی جوان بیان داشت؛به هر مناسبت که در تقویم کشور وجود دارد مسابقه بایسکل سواری برگذار میشود و بیشترین اشتراک کننده آن دختران هستند. او افزود؛ با اینکه امکانات ناچیز در اختیار بایسکل سواران قرار دارد اما با آن هم دختران بایسکل سوار توانسته اند که رشد کرده و به درجه اعلی، خود شان را برسانند.

بایسکل سواران مکان مشخصی در شهر کابل ندارند که تمرین کنند و انان مجبور اند تا در کوشه و کنار شهر بروند و به تمرین بپردازند.

حکومت برای دختران بایسکل سواری شهرک معلمین کابل را اختصاص داده است تا آنها بتوانند در آن مکان تمرین کنند اما ناهید بیکران می‌گوید؛ مکان اختصاص داده شده امنیت جانی برای دختران ندارد و بانوان با ترس و حراس از چوک دهمزنگ مدت دو ساعت را رکاب میزنند تا به آنجا برسند و مدت دو ساعت را نیز در راه برگشت رکاب می زنند.

او از حکومت میخواهد که مکان نزدیک تر در شهر کابل برای دختران بایسکل سوار اختصاص دهد تا انها بتوانند به سادگی تمرین کنند.

خانم بیکران می‌گوید؛ مردم دو سال پیش دید منفی به دختران بایسکل سوار داشتند و زمانی که آنان بایسکل رکاب میزدند، مردم به طرف انها سنگ می‌انداختند اما اکنون با گذشت دو سال این دید منفی تغییر کرده است و بیشتر مردم دختران را تشویق میکنند تا ورزش کنند و بایسکل سوارشوند.

ناهید بیکران بیان می‌دارد؛ دختران نیز میتواند همانند پسران بایسکل سواری کنند و هیچ مانع دینی برای ورزش دختران وجود ندارد و نه از نظر قانون افغانستان مشکل سد راه ورزشکاران دختران شده میتواند.

این دختر جوان از نیروهای پولیس تشکری میکند و می‌گوید؛ زمانی که در داخل شهر کابل بایسکل سواری میکنند افراد پولیس به انها گل می‌دهند و تشویق میکنند. او افزود؛ دختران زیادی هستند که می خواهند بایسکل سواری کنند اما به دلیل فرهنگ بسته‌ی کشور نمی توانند بایسکل سواری کنند.

ناهید می‌گوید؛زمانی به رشته بایسکل سواری روی آورده است خانواده وی، او را تشویق کرده است و حتی خبر بایسکل سواری ناهید را به صفحات اجتماعی فیسبوک نشر کرده بودند. او گفت؛ خانواده وی همواره تشویق کننده اش بوده است.

ناهید بیکران در کنار بایسکل سواری به ادامه تحصیل خود نیز پرداخته است و اکنون سال دوم رشته تجارت و اقتصاد  در یکی از دانشگاه های خصوصی کابل درس میخواند.

ورزش بایسکل سواری از دو سال به این سوی در کشور ایجاد شده است که بیشترین ورزشکار این رشته ورزشی دختران بوده و افغانستان در این اواخیر با دست آورده های زیاد روبرو بوده است.

 غضنفر عادلی

دختران بایسکل سوار فرهنگ خانه نشینی را شکستند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد