در-افغانستان-حدود-میلیون-بی‌سواد-حضور-دارند

اسدالله بلخی، وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که روند فعالیت‌های آموزشی و معارف به کندی پیش میرود، و در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون بی‌سواد در افغانستان حضور دارند.

به گزارش افغان نیوز: اسدالله بلخی،وزیر معارف کشور امروز چهارشنبه(26 – میزان)، درنشست خبری مبنی بر سهیم شدن سکتورخصوصی در عرصه آموزش و معارف گفت:«افغانستان در جمع کشورهای است که بالاترین فیصدی بی‌سوادان را دارا می باشد».

آقای بلخی افزود، تعداد بی‌سوادان به 10 میلیون نفر تخمین زده شده که بخش بزرگ آن را زنان و ساکنین دهات و مناطق دور افتاده تشکیل می دهند.

وی افزود، دسترسی به آموزش و سواد حق اساسی هر فرد بوده و با توجه به ارقام بلند بی‌سوادی درکشور،فعالیت‌ها و امکانات محدود و به کندی پیش میرود.

به گفته آقای بلخی، امکانات محدود معینیت سواد آموزی وزارت معارف جواب‌گوی این مشکل نبوده بلکه تلاش و همکاری همه‌ی وزارت‌خانه‌ها،ادارات دولتی،سکتورخصوصی(تاجران ملی)،نهادهای جامعه مدنی،موسسات بین‌المللی،مردم محل و حامیان افغانستان را می طلبد.

قابل ذکر است که رئیس جمهورکشور به وزارت معارف وظیفه سپرده است تا جهت هماهنگی نیروی بشری،مالی و تخنیکی کشور،طرح بسیج ملی برای کاهش و امحای بی‌سوادی را روی دست گیرد.

این درحالی است که مسوولان معارف و نهادهای آموزشی درکشور اظهار میدارند که بدون کمک‌ و حمایت خانواده ها،مردم محل و سکتورخصوصی در عرصه راه اندازی برنامه‌های آموزشی و با سواد شدن مردم درکشور، امکان بلند بردن سواد شهروندان ممکین نیست.

در افغانستان حدود 10 میلیون بی‌سواد حضور دارند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد