در-خواست-شرکت-افغان-عطاران-از-دولت

درخواست ما از دولت این است که در تاسیس فابریکات بزرگ وزیر بنایی وبسته بندی پیش قدم شده واحتیاج بازار وفابریکات کوچک را بر آورده کند وکم کم بصورت سهامی مردم عامه را شریک کند هیچ سرمایه داری نیست که در شرایط فعلی میلیونها دالر خود را به زیر بناها بند کند

در خواست شرکت افغان عطاران از دولت

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد