در-سال-میلادی-هزار-تن-مواد-مخدر-برداشت-شده-است

سلامت عظیمی وزیر مباره علیه مواد مخدر می‌گوید: گروه‌های مافیایی و مخالفین دولت افغانستان سالانه میلیاردها دالر از تجارت مواد مخدر که در افغانستان کشت و برداشت میشود سود می برند و در سال گذشته میلادی حاصل برداشت مواد مخدر ۹ هزار تن بوده است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: سلامت عظیمی وزیر مباره علیه مواد مخدر امروز (یک شنبه اول دلو) در یک کنفرانس خبری در حضور علمای دین و استادان دانشگاه گفت: گروه‌های مافیایی و مخالفین دولت سالانه  میلیاردها دالر از تجارت غیر قانونی مواد مخدر افغانستان به دیگر کشورهای جهان سود می‌کنند و تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان و دیگر کشورهای جهان هر روز افزایش می یابد که این امر نگرانی جدی را در سطح جهان به همراه داشته است.

خانم عظیمی گفت: کشت و برداشت مواد مخدر در افغانستان سبب دوام جنگ و قربانی افراد ملکی میشود و به اساس سروی که در سال 2015 میلادی از سوی این وزارت صورت گرفته بود در سراسر کشور 3.6 میلیون معتاد وجود داشت که از این میان حدود 1.6 میلیون به شکل دوام دار از مواد مخدر استفاده میکردند.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر عوامل اعتیاد را مهاجرت، فقر، دوام جنگ و بیکاری عنوان کرد و گفت: عوامل که سبب میشود جوانان به استفاده مواد مخدر روی آروند قابل کنترول است و وزارت مبارزه با مواد مخدر برنامه‌ی برای کنترول این چالش در اختیار دارد و در آینده نزدیک عملی می‌سازد.

به گفته عظیمی کشت و برداشت مواد مخدر رابطه مستقیم با تقاضا استفاده کنندگان مواد مخدر در سطح جهان دارد که تنها در سال 2017 میلادی 9 هزار تن مواد مخدر در افغانستان برداشت شده است و بلندترین رقم برداشت این مواد را در 16 سال گذشته نشان می‌دهد.

او بیان داشت: باید آگاهی عامه به شهروندان کشور صورت گیرد تا خود مردم دست از کشت و برداشت مواد مخدر بردارند. عظیمی افزود: وزارت مبارزه با مواد مخدر به دنبال راه‌های بدیل است که به اساس بررسی این وزارت کشت زعفران بهترین بدیل به جای کشت مواد مخدر است.

از سوی دیگر جنرال امام الدین مطمئن، آمر واحدهای خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال 2017 پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله 2201 عملیات را انجام داده است که در این عملیات ها 2542 نفر مظنون دستگیر شده اند که از این میان 23 اردو، 2 نفر از امنیت ملی، 38 نفر پولیس ملی، 11 نفر خارجی و 54 زن هستند.

آقای مطمئن بیان داشت: پنج درصد پولیس وزارت امور داخله را پولیس مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌دهد که این تعداد پولیس برای مبارزه علیه کشت و برداشت مواد مخدر در سراسر افغانستان بسیار ناچیز اند.

آقای مطمین تاکید کرد: ساحات که تحت کنترول مخالفین دولت قرار دارد کشت مواد مخدر به شکل آزادانه صورت میگرد که یکی از اصلی ترین عواید مخالفین را نیز همین کشت مواد مخدر تشکیل می‌دهد.

 در اخیر محمد عثمان فروتن معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: در سراسر افغانستان 3.6 میلیون معتاد به مواد مخدر وجود دارد که از این میان بین 1.2 الی 1.6 میلیون ان مطلق به مواد مخدر آلوده اند که به شکل دوام دار از این مواد استفاده می‌کنند.

آقای فروتن گفت: ظرفیت تداوی معتادین در کشور بسیار پایین است و باید این ظرفیت ارتقاء داده شود که در حال حاضر سالانه ظرفیت تداوی 40 هزار نفر در 110 مرکز وجود دارد.

معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: از عواید مواد مخدر بیشترین استفاده را گروه‌های مافیا و مخالفین دولت می‌کنند که در حال حاضر 328 هزار هکتار زمین تحت کشت مواد مخدر در 24 ولایت کشور قرار دارد و 10 ولایت عاری از کشت مواد مخدر است.

در سال 2017 میلادی 9 هزار تن مواد مخدر برداشت شده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد