در-یک-ماه-هزار-برگ-شناسنامه-جعلی-توزیع-میشود

زمری باهر رئیس تثبیت هویت و دیجیتلی سازی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس می‌گوید؛ تذکره ورقی که در حال حاضر شهروندان کشور در اختیار دارند از اعتبار لازم برخوردار نیست و روزانه حدود ۳۰ برگ شناسنامه جعلی یافت میشود.

زمری باهر رئیس تثبیت هویت و دیجیتلی سازی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس افغان خبر گفت؛ تذکره ورقی که شهروندان در اختیار دارند، زمینه هر گونه جعل در ان وجود دارد و ریاست ثبت احوال و نفوس برای بالا بردن کیفیت و اعتبار این سند هویتی، تذکره کتابچه‌ای را ترتیب کرده است.

آقای باهر گفت؛ تذکره کتابچه‌ی به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی ترتیب شده است و برای تایید به جانب حکومت فرستاده شده است که اگر از سوی سران حکومت تایید شود، ریاست ثبت احوال نفوس توزیع ان را شروع میکند. او افزود؛ مردم در این اواخر فکر میکنند که حکومت به جای توزیع تذکره الکترونیکی تذکره کتابچه‌ی را توزیع میکند که این شایعات صحت ندارد و توزیع این دو سند هویتی هیچ ربط به هم ندارند.

این مقام ثبت احوال نفوس بیان داشت؛ به دلیل جعل‌کاری در تذکره فعلی ریاست پاسپورت و اداره ثبت احوال و نفوس مرحله تاییدی را در نظر گرفته است، چرا که برای اخذ پاسپورت، شهروندان مکلف اند تذکره خود را تایید ثبت احوال نفوس کنند که روزانه حدود  3000 هزار تذکره تایید میشود از میان این سه هزار تذکره حدود 30 تذکره جعلی ثابت میشود.

باهر افزود؛ تذکره کتابچه‌ی بدون هیچ گونه تغییر از تذکره فعلی اما به سه زبان توزیع میگردد و هدف از مرحله تاییدی تذکره نیز جلوگیری از جعل کاری در اخذ پاسپورت است. او گفت؛ اگر تذکره کتابچه‌ی توزیع گردد از تقلب کاری سند هویت جلوگیری خواهد شد.

توزیع تذکره الکترونیکی زمان‌گیر است

زمری باهر رئیس تثبیت هویت و دیجیتلی سازی می‌گوید؛ در حال حاضر تمام کار توزیع تذکره الکترونیکی تعطیل است و اگر رئیس جمهور فرمان توزیع این سند را صادر کند، ریاست ثبت احوال و نفوس تا دو ماه دیگر قادر به شروع توزیع این سند هویتی می‌باشد.

باهر بیان داشت؛ توزیع تذکره الکترونیکی دو بخش دارد: بخش اول ان بحث تخنیکی است که وزارت داخله، وزارت مخابرات و ریاست ثبت احوال نفوس تمام آمادگی لازم برای توزیع ان را دارند، اما بخش دوم سند مربوط به سران حکومت است و باید رئیس جمهور فرمان دهد که این سند توزیع گردد یا نه.

رئیس تثبیت هویت و دیجیتلی سازی گفت؛ کمترین زمان که میتواند تذکره الترونیکی در سراسر کشور توزیع گردد نیاز به چندین سال است و هر زمان توزیع این سند شروع شود نیاز است که 6 ماه به طوری امتحانی توزیع گردد. او افزود؛ توزیع چنین سند در دیگر کشورهای جهان مدت ده سال را در بر گرفته است.

باهر تاکید کرد؛ گفته‌های وجود دارد تا زمانی تذکره الترونیکی به شهروندان کشور توزیع نگردد، کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند انتخابات شفاف را در کشور برگذار کند اما اگر کمیسیون منتظر توزیع تذکره الکترونیکی باشد و انتخابات را تا توزیع کامل این سند به تمام شهروندان برگذار نکند این جفا به حق مردم افغانستان است.

او افزود؛ اگر سران حکومت وحدت ملی تصمیم بگیرند که تذکره الکترونیکی به تمام اتباع افغانستان توزیع گردد، با ان هم حداقل دو سال زمان نیاز است تا به طوری کامل این سند توزیع گردد.

به گفته این مقام ریاست ثبت احوال نفوس به دلیل مشکلات امنیتی و کار تخنیکی تذکره الترونیکی زمان گیر است و برای توزیع این سند باید بایومتریک هر شهروند گرفته شود تا معلوم گردد که فرد گیرند تذکره افغان است یا خیر.

این در حالیست شماری از آگاهان به این باور اند که اگر تذکره الکترونیکی توزیع نگردد انتخابات شفاف و عاری از تقلب در کشور برگذار شده نمیتواند.

آصف صدیقی عضو مجلس سنا و آگاه سیاسی می‌گوید؛ مردم به پروسه انتخابات بی باور شده اند و اگر تذکره الکترونیکی توزیع نگردد، مردم به پای صندوق رای نخواهند رفت.

تذکره الکترونیکی مدت دو سال میشود که جنجال ان جریان دارد و بعد از این مدت شورای ملی این سند را تایید کرده و در انتظار توشیع رئیس جمهور به سر میبرد.

در یک ماه هزار برگ شناسنامه جعلی توزیع میشود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد