دست-مافیای-معادن-به-خانۀ-ملت-رسیده-است

دفتر مجتمع جامعه مدنی افغانستان«مجما»، گفت؛ حرکت مردانه حکومت و نظام حاکم در کشور از زنان قربانی می گیرد و این نشان می دهد که دست مافیای معادن به خانۀ ملت هم رسیده است.

به گزارش افغان نیوز: دفتر مجتمع فعالان مدنی افغانستان«مجما»، امروز پنجشنبه( 16 – قوس) در نشست خبری درکابل، با حضورداشت شماری از فعالان مدنی، تصمیم روز دوشنبه پارلمان را برای همه شهروندان، خصوصا زنان و نسل جوان کشور نگران کننده خوانده گفته است که نفی عمدی و ساختارمند زنان، نقض قانون اساسی و زیرپا کردن تعهدات افغانستان به کانوانسیون های بین‌المللی است.

عبدالرحیم خرم، عضو رهبری جامعه مدنی افغانستان می گوید:«کسب رای اعتماد به مردان شایسته را یک پیروزی برای وزرای مرد کشور و حکومت می دانیم؛ جفای وارده بر یگانه کاندید زن در لیست را سخت نکوهش می کنیم».

آقای خرم افزود، این حرکت زن ستیزانه در درون خانه‌ی ملت نشان دهندهء این است که هنور باورهای مردانه در حمایت هر مردی و برضد هرزنی‌ست که بخواهد تبارز کند.

وی علاوه نمود که جامعه مدنی به این باور است که پارلمان خصوصا حلقه های مافیایی و زن ستیز آن از زنان بادرایت کشور می هراسند.

از سوی هم گل مکی سیاوش، عضو شبکه زنان فعال در جامعه مدنی می گوید که درایت و توانایی های خانم نهان، کمتر از درایت سایر وزرای پیشنهادی نبوده است. وی گفت:« اینکه در خانه‌ی ملت چی می گذرد و محور این بازی چیست، باید با تامل بر آن اندیشید».

وی علاوه نمود، این هراس، درگذشته نیز در برابر کاندیدهای وزارت خانه ها و سترمحکمه تکرار شده است. وی گفت، اندک زنان که رای آورده اند رای شان در میان پیروزی و شکست بوده است.

وی خاطرنشان ساخت، برخورد پارلمان نشان می دهد که ذهنیت مرد سالارانه هنوز در پارلمان افغانستان حاکم است و مبنای قضاوت قرار می گیرد.

وی گفت، فرایند نشان داد که زنان اکنون هم به شبکه های پارلمانی گره نخورده اند و تبعیض جنسیتی با تفکر مرد سالارانه بارها می تواند از زنان قربانی گیرد.

قابل ذکر است که این مجتمع" مجما" در اعلامیه شان آورده است که پارلمان با استفاده از صلاحیت های حقوقی شان در روشنی با موادی در طرزالعمل داخلی پارلمان نسبت به این تصمیم تجدید نظر نماید.

در این اعلامیه آمده است که دولت باید این موضوع را به مثابه خط سرخ دربحث های میان پارلمانی و حکومت قرار داده تلاش نماید تا تابوی زن ستیزی بعضی از اعضای پارلمان شکسته شود.

این درحالی است که نمایندگان پارلمان افغانستان روز دوشنبه گذشته، برای نامزد وزیران حکومت رای دادند. در این جلسه برای ۱۲ تن از نامزد وزیران صندوق رای گذاشته شده بود و به جز نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، دیگران رای اعتماد گرفتند.

دست مافیای معادن به خانۀ ملت رسیده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد