دولت-سالانه-میلیارد-دالر-از-آدرس-مهاجرین-عاید-دارد

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین که درمراسم افتتاح نمایشگاه دو روزه عکس تحت عنوان” مهاجرت به روایت تصویر” در کابل صحبت می کرد گفت: سالانه هفت ملیارد دالر از آدرس مهاجرین وارد اقتصاد کشور میشود.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: نمایشگاه دو روزه عکس تحت عنوان “مهاجرت به روایت تصویر” روز یکشنبه از سوی وزارت مهاجرین و عودت  کنندگان  درمرکز معلومات دانشگاه کابل افتتاح شد.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان هنگام افتتاح این نمایشگاه گفت: مهاجرت یک پدیده است که جزء زندگی بشریت شده و این پدیده با چالش ها و فرصت ها مواجه است.

وزیرمهاجرین کشور گفت: این عکس ها بخشی از رنج های مهاجرین غیر قانونی ما را بیان می کند که دل به دریا زده اند.

سید حسین عالمی بلخی گفت: این نمایشگاه خیلی ازرنج های مهاجرین غیرقانون مانند تیر خوردن طفل هنگام عبوراز مرز و بسیار از درد های دیگر مهاجرین را نشان نخواهد داد.

وی با بیان اینکه مهاجرین افغان دل به دریا می زنند گفت:” واقعآ مهاجرین ما دل به دریا می زنند به کشتی ها بادی سوارمی شوند که ۳۰درصد امنیت آن تامین نیست، آنها مرگ را در زندگی تجربه می کنند”.

او گفت:”مهاجرت قانونی یک فرصت است و ما تلاش داریم که مهاجرت غیر قانونی را، قانونی ساخته و آنرا به فرصت تبدیل کنیم”.

وزیرمهاجرین می گوید: طبق تحقیق که ما انجام دادیم نشان می دهد که سالانه هفت ملیارد دالر از آدرس مهاجرین وارد اقتصاد کشور می شود که خود یک فرصت است.

وی افزود: مردمان کشور که چهل سال جنگ را تجربه کرده و ۳۹ درصد هم نرخ بیکار هستند چیطور زنده است؟ معلوم است که زندگی اینها از آدرس مهاجرین تامین می شود.

وزیر مهاجرین می گوید: عمده ترین رسالت ما در وزارت مهاجرین این است که مهاجرت را قانونمند بسازیم و از مهاجرت های غیر قانونی جلوگیر کنیم.

وی بابیان اینکه دربخش دعوت هم کارکردیم گفت: درسه سال حکومت وحدت ملی ۲ میلیون مهاجر ما به کشور بازگشته اند.

جوویل ایل حاد؛ عکاس هالندی که این عکس ها را تهیه کرده می گوید: هدف من این است که به صورت عینی مهاجرت غیر قانونی را برای مردم نشان دهم.

وی افزود: ما وظیفه خود را انجام دادیم ولی قضاوت با مردم باشند.

این عکاس هالندی ۵۷ قطعه عکس را گرفته که ۳۶ قطعه آن در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

دولت سالانه 7 میلیارد دالر از آدرس مهاجرین عاید دارد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد