رئیس-اجرایی-دست-آورد-های-حقوق-زنان-را-قربانی-صلح-نمی-کنیم

رئیس اجرائیه می گوید، صلح یک ضرورت فراگیر در افغانستان است، اما دست آورد دمکراتیک در عرصه حقوق زنان را قربانی این روند نمی کنیم.

به گزارش افغان نیوز: عبدالله عبدالله  رئیس اجرائیه کشور امروز سه شنبه (14دلو) در سمیناری تحت نام رویکرد های مختلط در مورد پیشرفت زنان افغان در کابل گفت که راه درازی را برای تحقق مساوی جندر در پیش داریم.

عبدالله عبدالله بیان کرد که در جریان یک دهه گذشته زنان افغان رشد چشم گیری در تمام عرصه ها داشته و اکنون زنان در تمام بخش ها از خود رهبر دارند.

وی گفت که زنان افغان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از خود رهبران ورزیده دارند و اکنون در روند صلح نیز نقش پررنگ ایفا می کنند.

رئیس اجرائیه بیان داشت که همه مردم خواهان صلح هستیم و دیگر نمیخواهیم قربانی دهیم و زنان ما قربانی جنگ شوند، اما دست آورد های حقوق زنان را نیز قربانی روند صلح نمیکنیم.

وی گفت زنان در حکومت سهم کامل دارد و ما سهم آنها را معامله نمی کنیم.

به باور عبدالله 40 درصد رای دهندگان واقعی را در انتخابات ریاست جمهوری گذشته زنان تشکیل میداد و این رقم در انتخابات آینده بیشتر خواهد شد.

در بخش دیگر سخنان خود، رئیس اجرائیه به رشد زنان پرداخته گفت که 16 سال قبل در زمان طالبان، زنان اجازه بیرون رفتن از خانه را نداشتند، اما اکنون ما وزیران، سفرا و معینان زن در بطن دولت داریم که مصروف فعالیت هستند.

داکتر کینت هالند کی از مسئولین دانشگاه آمریکایی افغانستان بیان داشت که این گونه سمینار ها فرصت خوب برای رشد زنان است.

داکتر هالند تصریح کرد که در این سمینار روی موضوعات مهم تساوی جندر و حقوق زنان بحث خواهد شد و بیشتر روی این مسئله که چیگونه نقش زنان در جامعه افغانستان افزایش یابد نظریات جمع آوری می شود.

قابل ذکر است که در سال های اخیر در عرصه های اقتصادی و سیاسی زنان افغان رشد چشم گیر داشته  و اکنون اتاق تجارت زنان افغانستان در کابل فعالیت دارد و در عرصه های سیاسی نیز زنان فعال افغان مصروف سیاست گذاری هستند.

رئیس اجرایی: دست آورد های حقوق زنان را قربانی صلح نمی کنیم

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد