رابطه-شعر-و-سیاست 

نخستین همایش مطالعات سیاسی زیر نام " رابطه شعر و سیاست" میان شماری از استادان دانشگاه و دانشجویان بخش دانش سیاسی در مرکز اجتماعی و رسانه ای- میدیوتیک بلخ ( خانه صلح مولانای بلخی) راه اندازی شد.

در این نشست صادق عصیان؛ عبدالحمید انصاری و عباس نقاوت 3 تن از استادان دانشگاه و 12 تن از دانشجویان رشته علوم سیاسی به شمول 4 دانشجوی دختر حضور داشتند. 
نشست پیرامون رابطه سیاست با شعر؛شعرسیاسی،اثرگذاری واثرپذیری سیاست و شعراز یکدیگر موضوعات دیگر صحبت شد و تاکید گردید که سیاست وشعر هردو در حوزه زندگی کارمی کند با این تفاوت که نگاه شعر به سیاست نگاه هنرمندانه و انسانی ساختن سیاست است در حالی که سیاست هنری در مدیریت زندگی جمعی به حساب می رود.
شعر "سیاسی" و شعر "سیاست زده" دو نوع شعری است که از سوی آموزگاران مطرح شد و گفته شد که این دو با هم تفاوت هایی ذاتی دارند اولی نگاه زیبا شناسانه و راه حل محور است اما شعرسیاست زده در تلاش توجیه و حفظ سیاست حاکم در جوامع است و درهر دو مورد نمونه ها و مثالهایی نیز ارایه گردید.
در این نشست هم چنان شرکت کنندگان ضمن بیان دیدگاههای خویش در مورد شعر و سیاست از استادان دانشگاه پرسشهایی را نیزمطرح کردند که از سوی آنان در مورد پاسخ داده شد. 
قرار است سلسله بحثهای سیاسی تحت عنوان" مطالعات سیاسی" در آینده نیز از سوی استادان دانشگاه و دانشجویان در مرکزاجتماعی و رسانه ای میدیوتیک بلخ ادامه یابد.

رابطه شعر و سیاست 

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد