رسانه‌ها-و-ادارات-دولتی-در-تقابل-هم-قرار-دارند

منیره یوسفزاده، معین نشراتی ارگان‌های محل می‌گوید: اطلاع رسانی در افغانستان با مشکلات زیاد مواجه است و برای اطلاع رسانی به موقع و شفاف نیاز به همکاری مردم و رسانه‌ها با ادارات دولتی است.

منیره یوسفزاده معین نشراتی ارگان‌های محل در گفتگو ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: در حال حاضر رسانه‌ها فقد به دنبال پخش و نشر خبر منفی اند و ادارات دولتی میخواهند خبر منفی را کمتر در اختیار رسانه‌ها قرار دهند که این مشکل تقابل بین رسانه‌ها و ادارات دولتی را ایجاد کرده است.

خانم یوسفزاده گفت: قانون حق دسترسی به اطلاعات در روزهای آغازین خود قرار دارد و برای عملی شدن کامل این قانون نیاز به زمان 30 تا 40 ساله است که مردم دسترسی کامل به اطلاعات پیدا کنند.

وی افزود: در کشورهای که این قانون به گونه کامل عملی شده است نیز زمان بیشتر از 30 سال را دربر گرفته است و در افغانستان نیز قانون حق دسترسی این دوره را سپری خواهد کرد.

معین ارگان های محل بیان داشت: در قدم نخست شهروندان افغانستان از این حق خود  آگاهی ندارند و اکثر شهروندان نمیدانند که کدام اطلاعات را میتوانند از ادارات دولتی درخواست کنند و کدام اطلاعات محرم است و نباید درخواست کنند و باید شهروندان به این آگاهی برسند و از حق خود آگاهی پیدا کنند.

در قدم بعدی مسئولان ادارات دولتی در مرکز و ولایات فکر میکنند که باید اطلاعات را در نزد خود نگهدارند و در اختیار کسی قرار ندهند که این مشکل کلان را در امر اطلاع رسانی ایجاد کرده است. منیره افزود: ادارات دولتی نمیدانند که کدام اطلاعات محرم اند و کدام اطلاعات غیر محرم که در اختیار رسانه های و مردم قرار دهند.

به گفته خانم یوسفزاده: در شرایط کنونی رسانه ها به دنبال خبری منفی اند و ادارات دولتی نمیخواهند خبری منفی را بیشتر در اختیار رسانه ها قرار دهند که این تقابل بین رسانه و حکومت را ایجاد کرده است.

 معین ارگان های محل گفت: تقابل رسانه و ادارات دولتی یک امر طبیعی است و این مشکلات به مرور زمان حل میگردد.

منیره بیان داشت: ارگان‌های محل از ادارات دولتی میخواهد که زمینه اطلاع رسانی به موقع برای مردم را فراهم کنند تا رسانه های و مردم به شکل غیر مستقم به معلومات که میخواهند دسترسی پیدا نکنند.

یوسفزاده گفت: کار سخنگویان زیاد اند و در بعضی مواقع نمیتوانند به خبرنگاران اطلاع رسانی کنند و برای حل این مشکل ارگان های محل تصمیم گرفته است که سخنگویان را در مرکز و ولایات بیشتر سازد و در ادارات مانند شورای ولایتی و شهرداری سخنگو مقرر کند.

قانون حق دسترسی مدت سه سال میشود که از سوی رئیسی جمهور غنی توشیح شده اما تا هنوز هیچ دست آوردی نداشته است که بتوان از آن نامبرد.

رسانه‌ها و ادارات دولتی در تقابل هم قرار دارند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد