رهبران-ضد-طالب-و-داعش-باید-یکپارچه-شوند

والی بلخ گفته‌است که حضور گروه‌های هراس‌افگن خارجی در چوکات داعش درشمال و شمال‌شرق افغانستان افزایش یافته و تاکید کرده‌است که برای نابودی هراس‌افگنان باید رهبران ضد طالب و داعش یکپارچه شوند.

به گزاش افغان نیوز: عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در دیدارش با باتور دوستم، رییس شورای مرکزی حزب جنبش ملی از گشترس ناامنی‌ها در شمال و شمال‌شرق افغانستان اظهار نگرانی کرده و خاطر نشان ساخته که وحدت میان رهبران ضد داعش و طالب می‌تواند که این گروه‌های هراس‌افگن را شکست دهند.

آقای نور گفته‌است که حضور گروه‌های هراس‌افگن خارجی در چوکات داعش درشمال و شمال‌شرق افغانستان افزایش یافته و تاکید کرده‌است که برای نابودی هراس‌افگنان باید رهبران ضد طالب و داعش یک‌پارچه شوند.

والی بلخ گروه داعش را متشکل از جنگ‌جویان خارجی و خود فروخته‌شده‌گان داخلی می‌داند که در شمال و شماری از ولایت‌های جنوبی و شرقی فعالیت دارد.

رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی که یکی از بنیان‌گذاران شورای ایتلاف نیزاست، درباره برنامه‌های این جریان سیاسی صحبت کرده و افزوده که ایتلاف به اساس تعمیم عدالت، مشارکت و عدالت اجتماعی در کشور به‌وجود آمده و آن‌را روزنۀ امید برای مردم می‌داند.

او خاطر نشان ساخته که ایتلاف نجات مخالف حاکمیت مطلقه در کشور می‌باشد و به سران دولت ملی گوش‌زد کرده‌است که به‌جای بیرون کردن کدرهای‌ گروه‌های بزرگ سیاسی از بدنۀ دولت، باید متوجه مشارکت ملی و عدالت در کشور باشند.

 از سوی‌هم، رییس شورای مرکزی حزب جنبش ملی هم‌چنان هدف شورای ایتلاف نجات را تحقق اصلاحات بنیادی در کشور عنوان کرده و علاوه کرده که پشتی‌بانان این شورا از اهدافش روز‌به‌روز افزایش می‌یابد.

رهبران ضد طالب و داعش باید یکپارچه شوند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد