روزه-و-فضايل-اخلاقي

نویسنده: حجت السلام والمسلمین مصباح هراتی

درانتظار نویسنده: حجت السلام والمسلمین مصباح هراتیورود روزهاي رحمت وبابركت ماه مبارك رمضان هستيم قران درسوره بقره ودر ايه /183 / به بيان اهميت ماه مبارك رمضان مي پردازد و مي فرمايد؛شما كه ايمان به خداوند داريد فقط روزه نمي گيريد ! بلكه أمتان قبل از شما هم روزه ميگرفتند به خاطراينكه روزه عامل مؤثر تقوا مي باشد . روزه بگيريدتا تقوا پيدا نماييد اگرهم كسي روزه نمي گيرد به هردليلي ، لازم است تا به احترام روزه داران كه به تمرين فضايل اخلاقي در اين ماه مشغول مي باشند رعايت حال انها را بنمايند ، چراكه اين هم براي انها جزء تقوا هست تا ديگران رعايت حال روزه داران را بنمايند. ( يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) هدف از روزه داري را خداوند تقواي انسانها بيان مي دارد ما بايد توجه داشته باشيم كه تقوا فقط نخوردن ونياشاميدن نيست بلكه نخوردن و نياشاميدن دربرخي اوقات براي برخي اشخاص داراي فوائد فراوان جسماني است و لكن تقوا، نگهداشتن خويش از برخي صفات رذيله ومنكر وخصلت هاي ناپسندانساني هست . مانند: دروغ گفتن ، خيانت كردن بكسي ، غيبت كردن كسي را ، و تهمت زدن بكسي ، و نيز نفرت ايجاد كردن بين انسانها ، و اختلاف افكندن ، و حرام خوردن ، دزدي كردن ، تجاوزبه حريم كسي ديگر ، ظلم نمودن نسبت به خود و يا ديگران ، رَيا كاري و خودنمايي ، كبر و نخوت ، و برتري جويي نسبت به ديگران ، فحاشي و دشمني و قضاوت بيحا نمودن ، توهين و بي احترامي به كسي ، هرچند كه پرهيز از صفات رذيله و انجام خصلت هاي فاضله مخصوص ماه مبارك رمضان نمي باشد ولي ماه رمضان تمرين هست براي استمرار و عادت نمودن انسانها به انجام اعمال صالحه در تمام دوره هاي حيات وزندگي . انهاييكه روزه ميگيرند قبل ازنخوردن ونياشاميدن چيزي در روز ، به موضوعات اخلاقي كه هدف از روزه گرفتن هست فكر و تمرين مي كنند . تقواي كه از روزه گرفتن بايد حاصل گردد مي تواند موارد فوق باشداز اين جهت است كه ماه رمضان ماه بركت و رحمت و ماه خداونداست چراكه رذائل اخلاقي در اين ماه كاهش ميابد وجاي ان را فضايل اخلاقي همانند : كمك به ديگران و دستگيري ازضعفا ومستمندان وسير كردن گرسنگان پرميكند ودر اين ماه نشانه هاي از رحم و مروت و انسانيت در سطح عامه مردم به وضوح ديده مي شود اميد مي رود تا انهائيكه به حنگ و ازار مردم مي انديشند در اين ماه رحمت الهي دست از كشتن و خون ريزي بردارند

روزه و فضايل اخلاقي

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد