روس-ها-عامل-تخریب-تمام-زیربناهای-اقتصادی-و-تعلیمی-افغانستان-هستند

الله گل مجاهد نماینده مردم کابل در پارلمان و از فرمانده هان سابق مجاهدین ،روس‌ها و حکومت دست نشانده انها را عامل تخریب تمام زیربناهای اقتصادی و تعلیمی کشور می داند و می گوید که روسها باید به مردم افغانستان خسارت پرداخت کنند.

الله گل مجاهد نماینده مردم کابل در پارلمان و از فرماندهان سابق مجاهدین در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری افغان نیوز گفت؛  26 دلو روز شکست ابر قدرت جهان یعنی شوروی سابق است که مردم افغانستان با ایمان قوی توانستند بلوک شرق را شکست دهند و زمینه فروپاشی این ابر قدرت جهان را فراهم کنند.

آقای مجاهد گفت؛ شوروی تمام زیربناهای اقتصادی و تعلیمی افغانستان را از بین برد و بحران کنونی نیز متاثر از همان تخریبات است. او افزود؛ دولت افغانستان باید در سازمان ملل از روسیه درخواست خسارت جنگی کند.

مجاهد بیان داشت؛ حزب خلق و پرچم حکومت قانونی داود خان را با حمایت شوروی ها از بین بردند و کشور را از حالت طبیعی به حالت بحران سوق دادندکه مجاهدین راهی بجز جنگ در مقابل دولت های خلق و پرچم و شوروی نداشتند.

 این عضوی مجلس نمایندگان می گوید؛ حزب خلق و پرچم با حمایت شوروی تمام برنامه‌های که داود خان برای بازسازی کشور روی دست داشت از بین بردند و افغانستان از زمان کودتای 1357 تا اکنون از حالت بحران خارج نشده است.

آقای مجاهد گفت؛ جنگ و ناامنی عامل عقب ماندگی جوانان ما از تحصیل شد و سبب گردید تا آنها به بیراه کشانده شوند و امروز ما مشکلات زیادی را در جامعه خود داشته باشیم که همه ریشه در بی سوادی و بی دانشی جامعه دارد.

این فرمانده سابق جهادی می گوید؛ مردم افغانستان جنگ را دوست ندارند اما اگر خاک کشورشان مورد تجاوز قرار گیرد، برای مقابله با ظلم و ستم دست به هر کاری می‌زنند. او گفت؛ اگر خلق و پرچم کودتا نمی کردند و حکومت قانونی مردم را از بین نمی بردند، مردم افغانستان علیه این احزاب جهاد نمی‌کردندومبارزه مردم علیه احزاب خلق و پرچم  که به پیروزی نائل شد، افتخار مردم افغانستان است.

آقای مجاهد بیان داشت؛ روسیه و سایر کشورهای منطقه و جهان که در حال حاضر نیز در افغانستان مداخله میکند، این را بداند که مردم این کشور 26 سال قبل به همه جهانیان اثبات کردند که در مقابل دخالت های بیرونی ایستادگی خواهند کرد و مداخله هیچ کشور خارجی را در خاک خود تحمل کرده نمی تواند و هر کس بخواهند با سرنوشت این ملت بازی کندبه سرنوشت شوروی‌ها دچار خواهند شد.

در اخیرمصاحبه آقای مجاهداز تمام گروهای درگیر  جنگ با دولت خواست که همانند حزب اسلامی به پروسه صلح ملحق شوند و بیشتر از این کشور خود را تخریب نکنند.

او افزود؛  آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی در کشور حضور پیدا می کند و تمام آمادگی ها برای ورود وی در کابل در نظر گرفته شده است، اما درمورد مخالفت های اخیر که در رابطه به حضور رهبر حزب اسلامی که در کشور وجود دارد، گفت؛ 90 درصد مردم افغانستان خواهان برگشت آقای گلبدین حکمتیار به کشور هستند اما 10 درصد کسانی که مخالفت می کنند از استقلالیت فکری و عملی برخوردار نیستند و تلاش دارند تا افکار عمومی را با گفته های بی بنیاد خود مصموم بسازند که تعداد آنها قابل توجه نیست.

مجاهد بیان داشت؛ لیست 120 زندانی اعضای حزب اسلامی نهایی شده و تا یک هفته دیگر انان از بند رها میگردد.

26 دلو سال 1367 خورشیدی، مصادف است با سالروز خروج آخرین گروه از نیروی 110 هزار نفری لشکر 40 ارتش سرخ شوروی پیشین از افغانستان.

 

 

 

 

روس ها عامل تخریب تمام زیربناهای اقتصادی و تعلیمی افغانستان هستند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد