زنان-در-رسانه‌ها-مورد-سوء-استفاده-قرار-می-گیرند

حمیرا ثاقب از فعالان رسانه ای و مدنی کشور می‌گوید؛ عدم حضور زنان در سطح مدیریت رسانه‌ها و مورد سوء استفاده قرار گرفتن آنها ، باعث گردیده، که حضور و نقش کارمندان خانم در رسانه ها کاهش یابد.

حمیرا ثاقب مسئول خبرگزاری زنان افغانستان و فعال مدنی در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس افغان خبر گفت؛ در سال اخیر نسبت به چند سال گذشته حضور زنان در رسانه‌ها کاهش یافته است و عمده ترین دلیل آن ناامنی و سوء استفاده از زنان می باشد.

خانم ثاقب گفت؛ سال 2016 بدترین سال برای خبرنگاران و آزادی بیان بوده و عامل افزایش خشونت نیز کم کاری حکومت وحدت ملی است که تنها در شعار از رسانه‌ها و آزادی بیان حمایت می‌کنند نه در عمل.

او افزود؛ محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دو سال قبل در روزهای آغازین حکومت وحدت ملی قانون حق دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد و با توشیح این قانون انتظار میرفت که زمینه حق دسترسی به اطلاعات در سراسر کشور فراهم شود اما با گذشت دو سال این انتظارات و تعهد سران حکومت وحدت ملی تنها بر روی کاغذ باقی ماند و هیچ جنبه عملی به خود نگرفت.

بانو ثاقب بیان داشت؛ در سال جاری حضور زنان در رسانه‌ها کاهش یافته و دلیل آن را عدم حضور زنان در سطح مدیریت رسانه‌ها و سوء استفاده جنسی از آنها در رسانه‌ها عنوان کرد.

رئیس خبرگزاری زنان افغانستان ابراز داشت؛ با وجود مشکلات زیادی که سد راه خبرنگاران و آزادی بیان در کشورمی باشد اما افغانستان دارای بهترین آزادی بیان در بین کشورهای منطقه است، دولت و ملت باید این دست آورد را حفظ واحترام بگذارند.

خانم ثاقب افزود؛ همکاری بین دولت و ملت در مدت دو سال اخیر خوب نبوده و این همکاری باید افزایش یابد و سران حکومت به مشکلات فرا روی خبرنگاران نقطه پایان بگذارد.

این فعال مدنی و رسانه گفت؛ عدم حمایت حکومت از رسانه‌ها سبب شده که رسانه‌های پویا و آگاه در کشور شکل نگیرد و شماری از رسانه‌ها با وجود در اختیار داشتن بهترین امکانات، اما از ان بهر برداری بهینه و درست صورت نپذیرد وی از رادیو و تلویزیون ملی به عنوان نمونه بارز آن یاد کرد.

او افزود؛ برای حضور پر رنگ زنان در رسانه‌ها و کاهش خشونت علیه آنها در رسانه‌ها باید وزارت‌های امور زنان، اطلاعات و فرهنگ، وزارت داخله  و وزارت معارف گام های جدی در این زمینه بردارند.

ثاقب گفت؛ فساد در ادارات دولتی به حد گسترده وجود دارد که رسانه ها با نشر و پخش گزارش ها در مورد فساد سبب میشود که فساد پیشه گان خشونت کنند و در موارد زیاد خبرنگاران را تهدید و لت و کوب نمایند.

این فعال رسانه‌ی تاکید کرد؛ تنها اختصاص دادن صندوق وجهی برای حمایت از خبرنگاران کافی نیست، حکومت باید کارهای جدی تر و بیشتر را برای حمایت از خبرنگاران  و رسانه ها انجام دهد.

قانون حق دسترسی به اطلاعات در 6 فصل و 32 ماده در روزهای آغازین حکومت وحدت ملی توسط محمد اشرف غنی توشیح شد اما تا اکنون هیچ قانونی به صورت درست جنبه عملی به خود نگرفته است.

زنان در رسانه‌ها مورد سوء استفاده قرار می گیرند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد