سادات-برای-درج-هویت-شان-در-شناسنامه-های-برقی-تظاهرات-کردند

صدها تن از قوم سادات به جاده های بامیان ریختند و از حکومت خواستند که هویت شان (قوم سادات) را به صورت مستقل در تذکره برقی درج کند.

به گزارش افغان نیوز: معترضین قوم سادات شعار شان این است که هویت اجباری محکوم است و با فریاد کردن این شعار در سرک های بامیان مظاهره به راه انداختند.

این معترضان هوشدار داده اند که در صورت درج نکردن نام قوم سادات در تذکره برقی، هرگز حاضر به گرفتن تذکره نخواهند شد.

رئیس حزب عدالت و توسعه، سید جواد حسینی گفته است که قوم سادات باید درج تذکره، قانون اساسی و سرود ملی افغانستان شود و ما هویت خویش را می خواهیم. وی افزود، قوم سادات این استبداد را نمی پذیرند که زیر نام سایر اقوام افغانستان هویت شان پنهان شود.

مظاهره کنندگان سادات به حکومت هوشدار داده اند که در صورت درج نکردن نام قوم سادات در تذکره برقی، قانون اساسی و سرود ملی اعتراضات در سراسر افغانستان ادامه خواهد داشت و تذکره برقی را نخواهند گرفت.

سادات برای درج هویت شان در شناسنامه های برقی تظاهرات کردند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد