شبکه-ای-که-برای-زنان-افغان-دادخواهی-میکند

شبکه زنان افغان به منظور صلح و امنیت زنان، مصونیت اجتماعی و حقوقی، مشارکت سیاسی و رهبری زنان فعالیت میکند که با دادخواهی و آگاهی عامه این شبکه سازی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: حسینه صافی رییس شبکه زنان افغان در گفتگوی ویژه می گوید مشکلات روانی حاصل از جنگ و نیز تشنچ های خانوادگی برای زنان باعث انگیزه ایجاد یک شبکه برای دادخواهی زنان افغان گردید و آغاز کار این شبکه در پاکستان پایه گذاری گردید.

رییس شبکه زنان تصریح نمود، این شبکه کار خود را با 11 نفر از زنان داوطلب برای همکاری و کمک زنان افغان در سال 1995 میلادی آغاز کرد.

خانم صافی اظهار داشت، شبکه زنان که در حال حاضر حدود 3 هزار تن اعضای انفرادی و به تعداد 130 نهاد زیر مجموعه دارد برای رشد و ارتقای ظرفیت بانوان باسواد و کم سواد در رشته های مختلف کار می کنند.

حسینه صافی اضافه می کند، با تمام این اعضا شبکه زنان در سراسر کشور تلاش می کند تا با خشونت ها علیه زنان مبارزه و دادخواهی نمایند.

وی همچنان افزود، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت جنسی و قطع نامه 1325 شورای امنیت  طرح های مهمی است که این شبکه برای عدالت خواهی زنان آن را تصویب و به مرحله اجرا گذاشته است که از مهمترین دستاوردهای این شبکه محسوب می شود.

او خاطر نشان ساخت؛ اعضای شبکه در پروسه مشوره دهی، تهیه مواد از ولایات و معتبر ساختن شبکه برای زنان با این نهاد همکاری می کنند تا کارمندان از خشونت های که در ولایات رخ می دهد این شبکه را درجریان بگذارد و برای دادخواهی صدای این زنان شوند.

بانو حسینه صافی یادآور می شود که در گذشته ها نیز خشونت علیه زنان به مراتب بیشتر از حال بود اما به دلیل عدم نهادهای مدافع حقوق زن هیچ زنی جرات بلند کردن صدای خود را در رابطه به دفاع از حقوق زن را نداشتند.

رییس این شبکه ادامه می دهد با ایجاد شبکه و نهاد های مدافع حقوق زنان در حال حاضر زنان روز به روز به حقوق شان دست یافته و کسی نمی توانند به راحتی بر زن ظلم و ستم کنند.

شبکه ای که برای زنان افغان دادخواهی میکند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد