شناگران-کابل-در-بین-ولایت-اول-شدند

در بین ۱۰۰ شناگر از ۶ ولایت در مسابقات آب بازی و واتر پولو تحت نام" جام صلح و دوستی" در بند امیر بامیان، شناگران کابل مقام اول را کسب نمودند.

به گزارش افغان نیوز: در گزارش دفتر مطبوعاتی والی بامیان آمده است که در مسابقه ی آب بازی به شمار 100 شناگر از 6 ولایت افغانستان به شمول کابل شرکت داشته اند.

وی افزود این مسابقه در بخشهای نونهالان، نوجوانان و بزرگ سالان برگزار شده بود که شناگران کابل به مقام اول دست یافتند.

این مسابقات روز گذشته در بند امیر(اولین پارک ملی افغانستان) از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان برگزار شده بود.

وزیر احیا و انکشاف دهات، وزیر عدلیه و والی بامیان نیز بحیث مشاهده کنندگان این مسابقات حضور داشتند.

شناگران کابل در بین 6 ولایت اول شدند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد