شهروندان-بامیان-با-راه-اندازی-تظاهرات؛-خواستار-انکشاف-متوازن-شدند

شهروندان بامیان در اعتراض به حذف مناطق مرکزی از لیست پروژه های ملی و به خصوص بند های آب گردان در سند بودجه سال مالی جدید به جاده ها بیرون شدند.

به گزارش افغان نیوز: بیش از دو هزار باشندگان ولایت بامیان صبح امروز (30 جدی) بخاطر حذف مناطق مرکزی و بویژه بامیان از لیست پروژه های ملی و بند های آبگردان، دست به تظاهرات زدند. معترضین حکومت را تبعیض گرا، انحصار گرا، دزد قانونی خواندند.

اعتراض آنان از مسجد شهید عبدالعلی مزاری آغاز و با شعار های " انرژی آب و برق، حق مسلم ماست؛ انتقال لین برق 500 کیلوولت، حق قانونی ماست" الی چوک هریکین مرکز بامیان ادامه داشت.

محمد سجاد محسنی یکی از معترضین می گوید که ریس جمهورغنی وعده های را که در هنگام کمپاین انتخاباتی برای باشنده های بامیان داده بود را فراموش کرده و به همین دلیل پروژه های انکشافی عملی نمی گردد؟.

وی گفت که باید مقامات حکومتی نسبت به تمام شهروندان کشور دید یکسان و مساوی داشته باشند و پروژه های ملی را به شکل برابر تطبیق نمایند. او گفت که قیمت فی کیلو ولت برق در این ولایت 46، 24 و 16 افغانی و خیلی گران می باشد که حکومت باید در این بخش توجه خاص داشته باشد.

معترضین طی قطعنامه 4 ماده ی از حکومت خواهان انکشاف متوازن، تطبیق پروژه های ملی در سطح تمام ولایات افغانستان شدند. در یکی از ماده های این طعنامه آمده است:" حکومت وحدت ملی باید با کنار گذاشتن تمامی فریبکاری ها،وقت کشی ها و سیاست بازی های آشکار، درخصوص باز گشت توتاب در مسیر اصلی آن بامیان – میدان وردک،وعده های داده شده به این مردم را عملی نموده و همه شهروندان را در منابع ملی و شبکه اقتصادی و انرژی به شکل برابری سهم بدهند".

ریس جمهور غنی در حدود یک ماه پیش، نام ولایات مناطق مرکزی بامیان، دایکندی، غور و بادغیس را از لیست بندهای آبگردان حذف نموده بود که با واکنش تندی از باشنده های مناطق مرکزی روبرو شده است. در ماده دوم قطعنامه معترضان امروز آمده است:" حکومت وحدت ملی باید، جدا در خصوص شامل سازی دوباره بامیان، ولایت دایکندی،غور، و بادغیس در برنامه ملی و پرژه بندهای آبگردان اقدام نموده و تطبیق این پروژه ها را هرچه زودتر روی دست گیرد".

معترضین به حکومت هشدار میدهند که در صورت عدم توجه خواست های باشنده های ولایت بامیان، دست از اعتراض بر نمیدارند و با بی عدالتی و نا برابری مبارزه می کنند.

 این در حالی است که در حدود  ده روز پیش صد ها نفر از باشنده های ولایت دایکندی نیز بخاطر حذف دایکندی از لیست بند های آبگردان دست به تظاهرات زده بودند و آنان خواهان انکشاف متوازن شدند.

شهروندان بامیان با راه اندازی تظاهرات؛ خواستار انکشاف متوازن شدند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد