شورای-امنیت-طرحی-برای-تامین-امنیت-اماکن-مذهبی-آماده-کرده-است

معاون رئیس جمهور در دیدار با اعضای کمیته تنظیم امور دینی و امنیتی شورای علمای شیعه کشور، بیان داشت که شورای امنیت ملی طرحی را برای تامین امنیت مراسم و مکان های مذهبی آماده کرده است.

به گزارش افغان نیوز: اعضای کمیته تنظیم امور دینی و امنيتى شورای علمای شيعه برای تأمین امنیت مراسم های مذهبی با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

اعضای این کمیته از همکاری متقابل حکومت و نیروهای امنیتی کشور در راستای تأمین امنیت شهروندان و اماکن مذهبی سپاسگزاری کرده و تأکید نمودند که برای تأمین امنیت مراسم و اماکن مذهبی با نیروهای امنیتی همکاری فعال و مؤثر خواهند داشت.

اعضای این کمیته اظهار داشتند که به همین منظور، یک طرح مدون را به ارگان های امنیتی ارائه کرده است كه به شما نیز تقدیم می گردد تا برای تطبیق و اجرایى شدن آن هدایت لازم را بدهید.

در این دیدار، معاون رییس جمهور حفظ و تأمین امنیت شهروندان و اماکن مذهبی را از وظایف اصلی حکومت ونیروهای امنیتی عنوان کرده و افزود که همکاری متقابل نهاد های مردمی وارگان های امنیتی در تأمین امنیت اماکن مذهبی یک ضرورت اساسی است که باید طبق یک هماهنگی مشخص صورت بگیرد.

معاون رییس جمهور گفت که طرح تأمین امنیت اماکن و مراسم های مذهبی در کابل و ولایات، سال گذشته از طریق شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته و به همین منظور طرحى برای تأمین امنیت مراسم های مذهبی قبلا تنظیم و منظور گردیده است.

استاد دانش طرح ارائه شده از جانب این کمیته را نيز یک طرح مفید و مؤثرخوانده و افزود که از طریق ارگان های ذی ربط مراحل تطبیق آن را پیگیری خواهدکرد.

شورای امنیت طرحی برای تامین امنیت اماکن مذهبی آماده کرده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد