شورای-ولایتی-کابل-سمبولیک-و-بی-ارزش-است

واقف الله روحانی می‌گوید: شورای ولایتی کابل سمبولیک است و حکومت برخلاف قانون، هیچ توجهی به این شورا و خواسته های آن نمی‌کند.

واقف الله روحانی عضو شورا ولایتی کابل در گفتگو ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: اعضای شورا ولایتی همانند نمایندگان مردم در شورای ملی از طریق انتخابات مردم برای مردم رای گرفته اند و نمایندم مردم اند اما حکومت هیچ ارزش به شورای ولایتی کابل قایل نیست.

آقای روحانی گفت: شورای ولایتی کابل همواره با صدای خود را بلند کرده است که ولسوالی های این ولایت در حال ناامن شدن است و باید حکومت توجه جدی به بهبود امنیت اطراف کابل کند اما حکومت هیچ توجه به خواست این شورا نمی‌کند و تنها وعده همکاری می‌دهد که وعده بدون عمل هیچ فایده ندارد.

این عضو شورا ولایتی کابل گفت: کابل مرکز افغانستان است و تمام وزیران و نمایندگان مردم در شورا ملی حضور دارند که حضور این افراد سبب کم توجهی حکومت به شورا ولایتی شده است.

روحانی افزود: شورای ولایتی کابل به مراتب کمتر نسبت به شورای ولایتی دیگر ولایت‌های کشور توجه میشود. او تاکید کرد: نمایندگان مردم در شورا ملی هر هفته از با وزیران دیدار می‌کنند و خواست‌های خود و مردم را مطرح میکنند اما شورا ولایتی کابل از این حق محروم اند.

به اساس ماده دوم قانون شوراهای ولايتی افغانستان: شورای ولايتی به حيث يک مجمع انتخابی به هدف ايجاد ساختاری که مشارکت و سهم گيری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولايت تامين و ادارات ولايتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعاليت می نمايد.

اما روحانی می‌گوید: حکومت هیچ وقت به مشوره اعضا شورا ولایتی کابل توجه نمی‌کند و هر کار که دل شان بخواهد انجام می‌دهد.

به اساس ماده چهارم و بند اول شورا ولایتی باید در" مشارکت در تعيين اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادی، اجتماعی، صحت، معارف و بازسازی و ساير امور مروبط به ولايت".

اما این عضو شورای ولایتی بیان میکند که حکومت کار خود را میکند و اینکه شورای ولایتی به نمایندگی از حکومت چه میخواهد، توجه نمیکند.

شورا ولایتی کابل با توجه به اینکه در مرکز افغانستان قرار دارد کمتر مورد توجه حکومت قرار میگرد.

 

 

شورای ولایتی کابل سمبولیک و بی ارزش است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد