صلح-بدون-حضور-اقوام-تحقق-پیدا-نمی‌کند

رئیس شورای قوم شیخ محمد روحانی می‌گوید: دولت در سال‌های اخیر برای آرودن صلح، میلیون‌ها دالر هزینه کرد اما صلح نیامد به خاطر که حضور اقوام در این پروسه ملی کم رنگ است و بدون حضور اقوام نمی‌تواند در افغانستان صلح تحقق پیدا کند.

انجینیر محمد جان ایشان، رئیس شورای قوم شیخ محمد روحانی در گفتگو ویژه با افغان نیوز گفت: صلح در سال‌های اخیر به یک امر غیر ممکن تبدیل شده است و اگر دولت می‌خواهد در کشور صلح تحقق پیدا کند، باید حضور اقوام را در این پروسه ملی شامل سازد در غیر آن صلح ناممکن خواهد بود.

آقای ایشان گفت: تاریخ افغانستان ثابت ساخته است که هیچ پروسه سیاسی بدون حضور اقوام، حل و فصل شده نمی‌تواند و  در جامعه سنتی افغانستان واقعیت  این است که باید حضور اقوام در پروسه‌های ملی پر رنگ باشد.

وی تاکید کرد: افراد که در ترکیب دولت و گروه‌های مخالفین دولت  حضور دارند مربوط به اقوام افغانستان اند و از مجراهای مختلف با هم ارتباط دارند. اگر دولت مردان کشور به جای مصلحت‌های ناکام سیاسی و مشوره با حلقات خارجی به سران اقوام امکانات و فرصت مساعد کند، اقوام می توانند  طبق رسوم سنتی و تاریخی کشور در جرگه‌های قومی، همه را در یک گلیم جمع نموده و به ارتباط مسائل مهم ملی تصامیم اتخاذ نمایند.

اما سیاسیون افغانستان به خاطر حفظ مقام و قدرت خود راه‌های را انتخاب می‌کنند که جنگ و ناامنی ادامه پیدا می‌کند چرا که منافع یک تعداد در همین حالت نا امنی وابسته است.

رئیس شورای قوم شیخ محمد روحانی بیان داشت: دولت افغانستان در سال‌های اخیر با اینکه میلیون‌ها دالر را برای آرودن صلح هزینه کرده است اما صلح تحقق پیدا نکرده است چرا که در شورا عالی صلح حضور اقوام پر رنگ نبوده و یا هم حضور سمبولیک دارند.

او تاکید کرد: قوم شیخ محمد روحانی در 16 ولایت کشور حضور فعال دارد و بخش عمده اقتصاد کابل در اختیار این قوم در گردش است، اما دولت در هیچ یک از پروسه‎‌های سیاسی این قوم را دعوت نکرده است. ایشان افزود: اگر به قوم شیخ محمد روحانی فرصت داده شود، با نفوس که در 16 ولایت کشور دارد می‌تواند در آوردن صلح نقش برجسته بازی کند.

رئیس شورای قوم شیخ محمد روحانی گفت: این قوم در  طول تاریخ تجارت پیشه بوده اند و از این طریق به جامعه افغانستان خدمت کرده اند و اشرف غنی رئیس جمهور کشور با رای و پشتیبانی مادی و معنوی نیم میلیون نفوس این قوم که در سراسر افغانستان حضور دارند به قدرت رسید اما بعد از کامیابی به وعده‌های خود پشت کرده است.

آقای ایشان ابراز داشت: اکثر قوم شیخ محمد روحانی افراد تجارت پیشه اند و با مشکلات امنیتی مواجه اند اما حکومت وحدت ملی در مدت 3 سال هیچ گونه توجه به بهبود وضعیت این قوم نکرده است.

رئیس شورای قوم شیخ محمد روحانی از تاجران و سرمایه گذاران این قوم خواست در تجارت خود در داخل کشور تمرکز کنند و با مشکلات مبارزه کرده و از کشور فرار نکنند.

قوم شیخ محمد روحانی در ولایت تخار، قندوز، بغلان، به شکل گسترده زندگی می کنند و جمعیت این قوم در سراسر کشور به نیم میلیون نفر میرسد. در حال حاضر 15 هزار باشندۀ این قوم در تپه شیخ محمد روحانی در رحمان مینه زندگی می‌کنند.

 

 

صلح بدون حضور اقوام تحقق پیدا نمی‌کند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد