طالبان-نباید-مزدور-و-تروریست-خطاب-شوند

محمد امین کریم، عضو ارشد حزب اسلامی افغانستان می گوید که گروه طالبان درمطبوعات و گفتمان های نیروهای سیاسی درکشور مزدور، وحشی، تروریست و غیر معرفی می شوند، تا زمانیکه طالبان به این نام ها خطاب شوند، باز کردن دریچه ی صلح ناممکن خواهد بود.

به گزارش افغان نیوز: محمد امین کریم، عضو ارشد حزب اسلامی افغانستان امروز (9 – قوس) در نشست خبری که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی  پیرامون" بن بست صلح در کشور و راه بیرون رفت" برگزار شده بود گفت:« تا زمانیکه جانبین از خظاب کردن شعارهای کلیشه‌ی دست بر ندارند و واقعیت های عینی جامعه و منطقوی را نه پذیرند، صلح تحقق نمی یابد.

آقای کریم، طالبان را از لحاظ عقیدتی،اجتماعی و طبقه ای جزلاینفک جامعه افغانستان و مردم این کشور عنوان کرده می گوید که طالبان قشر بزرگ جامعه افغانی است نه بیگانه و خارجی، حکومت باید با جمع از مردم شان به تفاهم برسند.

وی خاطر نشان ساخت که طالبان در سال 2001 قدرت واقعی شان را در افغانستان داشتند، اما در 11 سپتامبر، نیروهای خارجی این گروه را از کشور محو و نابود کردند تا جناهای که رقیبان داخلی طالبان بودند به قدرت آوردند.

وی گفت، در 15 سال گذشته توسط نیروهای خارجی تلاش صورت گرفته است تا رقیب های داخلی«طالبان»، از کشور محو و نابود شوند.

وی علاوه نمود که رقیبان اصلی تحریک طالبان دست نشانده خارجی ها در قدرت هستند که قدرت را در انحصار خویش در آورده اند. او گفت که انحصارگرایی در قدرت موانع اصلی صلح در کشور است.

به گفته این عضو ارشد حزب اسلامی، قانون اساسی و حکومت نباید از میل کلاشینکف تغییر نماید بلکه باید از راه گفتمان و صلح صورت تغییر کند.

وی تصریح نمود که 99 درصد قربانی های جنگ در کشور، افغان ها هستند و بیشتر از 90 درصد این قربانیان را ملکی و غیر محارب تشکیل میدهند.

او می گوید که 70 درصد طالبان معتقد اند که نیروهای خارجی عامل اصلی جنگ هستند و در مذاکرات صلح نیروهای خارجی هدف قرار می گیرند نه پیش شرط حکومت.

این در حالی است که شماری از احزاب و سیاسیون سابق در حکومت، راه حل بحران ها و رسیدن به صلح و امنیت را درکشور، برگزاری لوی جرگه عنعنوی خوانده و گفته اند که در شرایط کنونی لوی جرگه قانون اساسی کارساز نیست.

اما؛ حزب اسلامی و بعضی حلقات سیاسی دیگر برگزاری لوی جرگه عنعنوی را خلاف قانون اساسی دانسته و خواهان برگزاری قانون اساسی از سوی حکومت وحدت ملی شده اند.

طالبان نباید مزدور و تروریست خطاب شوند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد