طرح-تشکیل-حکومت-موقت-پیگیری-خواهد-شد

محمد محقق معاون ریاست اجرائیه گفته است، در صورت که روش حکومت تغییر نکند، طرح تشکیل حکومت موقت پیگری خواهد شد.

به گزارش افغان نیوز: آقای محقق افزوده است، اگر خودسری حکومت ادامه پیدا کند، طرح حکومت موقت از سوی ائتلاف سیاسی نجات افغانستان به پیش گرفته خواهد شد.

آقای محقق ایجاد اصلاحات در حکومت را امری اجتناب ناپذیر عنوان نموده و اضافه نمود که خواست ائتلاف نجات افغانستان این است که حکومت وحدت ملی دو سال باقی مانده اش را با دست آورد سپری کند.

وی هوشدار داد، ما در صورتی از طرح تشکیل حکومت موقت حمایت می کنیم که حکومت افغانستان به خواست مردم رسیدگی نکرده و نا رضایتی های مردم از عملکرد حکومت افزایش یابد.

آقای محقق گفت، هدف شورای ائتلاف نجات افغانستان این است که به انحصار طلبی های رهبران حکومت وحدت ملی نقط ی پایان گذاشته شده و باعث ایجاد وحدت میان جناح های سیاسی شود، بخاطر که عملکرد حکومت فاصله میان مردم و جناح های سیاسی را افزایش داده است. اگر عملکرد غیر منطقی حکومت از حد خود بگذرد ناچار می شویم طرح حکومت موقت را پیگری نماییم.

آقای عطا محمد نور، عضو ائتلاف نجات افغانستان نیز هوشدار داده بود که حکومت باید با این شورا مشوره و مذاکره نماید.

طرح تشکیل حکومت موقت پیگیری خواهد شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد