عدم-استقبال-از-روز-مادر-در-کابل

روز جهانی مادر در حالی فرا می رسد که اکثر مادران در غم از دست دادن فرزندانشان و بسیاری از فرزندان در اندوه مادران خود در سه حادثه اخیر پایتخت می باشند و این رویداد باعث سلب خوشی ها از مردم شده است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: همزمان با فرارسیدن روز جهانی مادر امروز چهارشنبه (24 جوزا) سری به کوچه گلفروشی شهر کابل زدیم تا ببینیم مردم چگونه از این روز تجلیل مینمایند . این کوچه در تمامی مناسبت ها حال و هوای تازه و شادی داشت اما برعکس این تصور کوچه گلفروشی این بار بسیار خلوت تر از حتی روزهای عادی بوده و به جزء 3-4 نفری هیچ کسی برای خرید گل نمی آمدند.

زلگی یک تن از گل فروشان کوچه گلفروشی ضمن تبریک به مناسبت روز مادر می گوید: مردم از این روز فقط به خاطر بزرگی و مقام مادر تجلیل مینمایند درغیر آن هیچ توانایی و انگیزه ای در چنین شرایط برای مردم نمانده تا این روز را به شادمانی و خوشی درکنار مادران خود سپری نمایند.

دیوه وردک خانمی  که سخت از این وضعیت متاثر است اما به گفته خودش بخاطری که مادرش را بسیار دوست دارد آمده تا با خرید یک دسته گل روز مادر را به پاس زحماتی که کشیده گرامی بدارد.

بانو وردک می افزاید که اکثر مردم افغانستان از این روز هیچ خبر نمی شوند به دلیل این که درمشکلات اقتصادی خانواده و یاهم در مصیب فرزند و شوهران شان گرفتار اند.

سیر سیلاب یک تن از گلفروشان با آروزی افغانستان عاری از  غم و مشکل ونیز امنیت سراسری در کشور تصریح کرد:امیدوارم هیچ مادری دیگر شاهد از دست دادن فرزندان خود و هیچ فرزندی شاهد از دست دادن مادران خود نباشند

گلفروش از اوضاع بد امنیتی و تاثیر آن بالای اقتصاد مردم سخن می گوید. او می افزاید:امسال نسبت به هر سال دیگر روز مادر کم رنگتر نسبت به سالهای گذشته تجلیل می شود به دلیل این که مشتری خیلی کم است و کسی برای تجلیل از روز مادر گل به عنوان تحفه خریداری نمی کند.

عزیزه سلیمی یک تن از مادرانی که در مسیر راه در داخل موتر با ما همسفر بود با تایید گفته های  مردم و فرزندانی که در  غم و اندوه مصیب از دست دادن اعضای خانواده شان هستند ،افزود: اکثر مردم غیر از این که غم ازدست دادن اعضای  فامیل دارند و شرایط امنیتی باعث عدم سهم گیری و سلب انگیزه از آنان شده است بیشتر بخاطر وضعیت بد اقتصادی و نیز بلند رفتن نرخ نمی توانند تحفه ای برای مادران شان خریداری نمایند.

سلیمی تاکید می کند مردم باید بدانند که تجلیل از این روز نه تنها برای خوشی مادران است اما گرامی داشت از این روزها برای شادی و نشاط خود مردم ورفع کدورت ها نیز مفید خواهد بود .

 

عدم استقبال از روز مادر در کابل

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد