فابریکۀ-تولید-سیروم-در-کابل-تهداب-گذاری-شد

فابریکۀ تولید سیروم با هزینۀ حدود هفت میلیون دالر از سوی وزارت صحت عامه در کابل تهداب گذاری شد.

 

به گزارش افغان نیوز: داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور در مراسم تهدابگذاری آن گفت که در حال حاضر، افغانستان به ١٥میلیون لیتر سیروم نیاز دارد، که از کشور های خارج وارد می شود.

وزیر صحت عامۀ گفت: “بالای خرید سیروم، پول بیشتر ما مصرف می شد؛ اما این فابریکه ظرفیت تولید پنج میلیون لیتر سیروم و امپول های مختلف النوع در سال را دارد که با ساخت آن، ٣٠درصد نیازمندی های ما در این بخش برآورده خواهد شد.”

سید منصور نادری وزیر شهر سازی گفت که این فابریکه، تا١٦ماه آینده با ارتفاع شش متر، در یک طبقه و با کیفیت استندرد عالی اعمار خواهد شد.

این فابریکه از سوی وزارت شهرسازی در (منطقۀ چهارراهی قمبر) در محوطۀ تصدی فارمسی وزارت صحت عامه، در مربوطات ناحیۀ پنجم شهر کابل اعمار می شود.

بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، تا کنون کدام فابریکۀ تولیدی سیروم وجود ندارد و تنها ٢٢قلم داروی مختلف النوع در کشور تولید می شود.

قابل ذکر است که به گفته وزیر صحت عامۀ، سالانه به ارزش ٦٠٠ميليون دالر سیروم و دوا، از کشورهای خارج به افغانستان وارد می شود.

فابریکۀ تولید سیروم در کابل تهداب گذاری شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد