فاطمه-میرزایی--اولین-بانوی-مربی-بایسکل-سواری-افغانستان-

فاطمه میرزایی؛ ورزش بایسکل سواری را از سن پنج سالگی دور از کشور خود در دنیایی مهاجرت؛ در کشور ایران آغاز کرد و پس از فراگیری این رشته ورزشی، بانو میرزایی به کشور بازگشت و مدت یک سال میشود که این رشته را به صورت حرفوی تمرین میکند.

بانو میرزایی در مصاحبه اختصاصی با آژانس افغان خبر: گفت در این مدت عضویت تیم ملی بایسکل رانی را نیز با خود دارد، و چند روز قبل  این بانوی جوان از بین چندین ورزشکار دختر و پسر از سوی کمیته ملی المپیک، ' برای فراگیری بیشتر این ورزش عازم کشور هندوستان شد.

فدراسیون بایسکل سواری یک سال قبل ایجاد شد و دختران بایسکل سوار در مدت یک سال چندین مسابقه در داخل کشور داشته اند و هر بار با دست آوردهای روبرو بوده اند.

در آخرین مورد شش بانوی بایسکل سوار عازم کشور فرانسه شدند و در میان ۵۰۰ ورزشکار از سراسر جهان مقام دوم و سوم را نصیبل افغانستان کردند.

فاطمه میرزایی در این مصاحبه گفت؛ تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا با ورزش بایسکل سواری پرچم کشور خود را در سطح جهان بلند نماید.

او افزود:”مدت یک سال میشود که فدراسیون بایسکل سواری ایجاد شده است و از همان روز ایجاد این رشته ورزشی، من عضویت آنرا به دست آوردم”.

خانم میرزایی بیان داشت؛ ورزشکاران در داخل کشور با کمبود امکانات روبرو اند و حکومت هیچ توجهی در این زمینه ندارد. او گفت؛ با اینکه امکانات ناچیز در اختیار ورزشکاران و بخصوص در اختیار ورزشکاران بایسکل سوار قرار دارد ولی دختران بایسکل سوار در این مدت با دست آوردهای زیادی همراه بوده اند.

این عضوی فدراسیون بایسکل سواری علاوه میکند؛ در داخل کشور مربی مسلکی وجود ندارد که آنان را به شکل حرفه‌ی آموزش دهند و به همین دلیل وی عازم کشور هندوستان میشود تا در آنجا چیزهای بیشتر بیاموزد و  آموزه های خود را با تمام دختران بایسکل سوار در داخل کشور شریک سازد.

او افزود؛ در کورس آموزشی که وی اشتراک کرده است، از پنج کشور دیگر نیز ورزشکاران اشتراک کرده اند و خانم میرزایی تنها خانم است که در این کورس به نمایندگی افغانستان اشتراک دارد.

میرزایی از هم قطاران خود زهرا علیزاده و معصومه علیزاده که در کشور فرانسه افتخارات کسب کردند تقدیر و تشکر کرد و گفتند انان با نبود امکانات در سطح جهانی پرچم کشور را بلند کردند و این کار آنها قابل قدر است.

این بانوی جوان از حکومت وحدت ملی خواست تا در زمینه ورزش توجه کرده و زمینه رشد را برای ورزشکاران فراهم سازد.

خانم فاطمه میرزایی گفت؛ با اینکه محدودیت های زیادی سد راه زنان کشور است ولی خانواده وی همواره تشویق کننده او در عرصه بایسکل سواری بوده است.

او از دیگر بانوان نیز میخواهد که پا فراتر از خانه نشینی بگذارند و به دنیایی ورزش که سلامتی به بار می آورد روی آورند.

فاطمه میرزایی " اولین بانوی مربی بایسکل سواری افغانستان+

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد