فساد-آسان-است-و-عدالت-دشوار

رئیس‌جمهوری افغانستان در مراسم اختتامیۀ “پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان” خطاب به څارنوالان گفت: فساد آسان است و عدالت دشوار، امیدوارم با تلاش شما، عدالت آسان شود و فساد دشوار.

به گزارش افغان نیوز: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور از لوی څارنوال و همه څارنوالان کشور بخاطر تلاش های شان در راه تأمین عدالت، آزادی و حاکمیت قانون تشکر کرده گفت، فساد آسان است و عدالت دشوار، امیدوارم با تلاش شما، عدالت آسان شود و فساد دشوار.

رئیس جمهورغنی گفت: من در امور کاری نهادهای عدلی و قضایی مداخله نمیکنم و به هیچکس اجازه مداخله را نمیدهم، فعالیت های غیرمسوولانۀ افراد مسلح غیر مسوول، پذیرفتنی نیست، تهدید را با تهدید پاسخ خواهیم گفت.

وی خاطرنشان کرد، این دیدگاه که هرکس سلاح بیشتر داشت، قوت بیشتر دارد باید از بین برود و قانون بالای همه اتباع کشور به گونۀ مساویانه تطبیق گردد.

رئیس جمهورمحمداشرف غنی تصریح کرد که هنوز مشکلات در مسیر تأمین سراسری عدالت وجود دارد و تا رسیدن به این مرحله، فرصت های بیشتر نیاز است. وی تأکید کرد که هدف اساسی ما این است تا مساوات و عدالت سراسری را در افغانستان تأمین نماییم.

وی علاوه کرد، تأمین عدالت به همان پیمانه حایز اهمیت است که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قربانی میدهند، زیرا آنها با خون شان و شما به وسیلۀ قلم تان عدالت را تأمین می نمایید.

رئیس جمهور غنی با اشاره به اینکه مردم خواهان عدالت همه جانبه اند افزود که این عدالت به دستان پاک شما تأمین شده می تواند و عدالت، ریشه در دین و فرهنگ ملی ما دارد. وی اضافه کرد که صلح و ثبات از طریق عدالت و حاکمیت قانون تأمین شده میتواند.

فساد آسان است و عدالت دشوار

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد