فعالان-مدنی-درکابل-در-تطبیق-پروژه-های-انکشافی-توازن-وجود-ندارد

شماری از فعالان و نهادهای جامعه مدنی بیان میدارند که در تطبیق پروژه های انکشافی توازن وعدالت اجتماعی درنظر گرفته نشده است و اکثر کسانیکه درهرم قدرت و تصمیم گیری حکومت نزدیک اند از پروژه ها بهرمند میشوند.

به گزارش افغان نیوز: شماری از فعالان ونهادهای جامعه مدنی طی مصاحبه اختصاصی به خبرنگار افغان نیوز گفته اند؛ پروژه های انکشافی درمناطق دورکه نماینده دلسوز در هرم قدرت و درتصمیم گیری سیاسی دولت ندارند، تطبیق نمیگردد.

سیدناصر موسوی یکتن از فعال مدنی میگوید:« تمام قرار دادهای که از جانب حکومت و کابینه دولت افغانستان به امضا میرسد، در تطبیق پروژه ها، هیچ ضمانت اجرای وجود ندارد».

آقای موسوی می افزاید، اکثر قراردادهای که در ساحات تطبیق نمیگردد از نبود کیفیت بوده و هیچ نوع امکانات در تطبیق پروژه ها وجود ندارد.

فعالان و نهادهای جامعه مدنی اضافه میکنند، قراردادها و پروژه های انکشافی بیشتر از وقت معین شان ادامه پیدا میکند که خلاف عقد قرار داد و زمان تطبیق آن میباشد.

با این حال شماری از فعالان مدنی بیان میدارند که حکومت و کابینه دولت افغانستان در تطبیق پروژه ها کم ظرفیت بوده و تمام مشکلات که مانع رشد اقتصاد و امنیت مردم افغانستان است، عدم تصمیم گیری درست حکومت است.

قابل ذکر است که شمای فعالان و نهادهای جامعه مدنی از عدم توازن درتطبیق پروژه ها شاکی بوده و از حکومت افغانستان خواهان تغیر اساسی و ایجاد توازن و عدالت اجتماعی در تطبیق پروژه ها خصوصا در ساحات دور و محروم کشورشده اند.

فعالان مدنی درکابل: در تطبیق پروژه های انکشافی توازن وجود ندارد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد