قرارداد-پروژه-های-صحی-برای-ولایت-کشور-به-امضا-رسید

وزارت صحت عامه قراردادهای ۱۹ پروژۀ صحی برای ۱۸ ولایت افغانستان را با موسسه های تطبیق کننده داخلی و خارجی به امضا رسانده است.

به گزارش افغلان نیوز: وزارت صحت عامه  اعلام کرده که این ۱۹ قرارداد پروژۀ عرضۀ خدمات صحی اساسی و بیمارستانی می باشد.

ارزش مجموعی این قرارداد ها شش میلیارد افغانی بوده که شامل مرحلۀ سوم پروژه “SEHAT” می باشد.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در جریان امضای این قرار دادها گفت که بلند بردن سطح دست‌رسی به عرضۀ خدمات صحی و افزایش مراکز در نقاط دوردست کشور از جمله اولویت‌های این وزارت می‌باشد.

وی اضافه کرد که وزارت صحت عامه در نظر دارد تا در پهلوی عرضۀ خدمات صحی اساسی و خدمات صحی بیمارستانی، سطح دست‌رسی عرضۀ خدمات صحی را با تطبیق این پروژه‌ها از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد در کشور افزایش دهد.

وی گفت که با تطبیق این پروژه‌ها دوصد مرکز صحی جدید در نقاط نیازمند کشور ایجاد و یک‌صدوهفتاد مرکز صحی دیگر نیز ارتقا نماید.

آقای فیروز علاوه کرد که قرار است، از قیمت مجموعی هر قرارداد به‌منظور رسیده‌گی به مشکل‌های صحی مهاجرین افغان که از کشورهای همسایه به کشور بازگشت می‌نمایند، دو درصد از ولایت‌های نیم‌روز و ننگرهار و یک درصد از سایر قراردادهای ولایت‌ها برای حل مشکلات مهاجران عودت کننده تخصیص داده شده شود.

بهبود وضعیت تغذی اطفال و مادران، استخدام و آموزش یک تن مشاور تغذی عامه از طبقه اناث در تمام تسهیلات صحی، نظارت از عرضۀ خدمات صحی و بلند بردن سطح آگاهی مردم از جمله موارد دیگری است که شامل این قرار داد گردیده‌است.

قرارداد پروژه های صحی برای 18 ولایت کشور به امضا رسید

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد