مجری-قانون-حامی-مجرمین

امید نظامی یک تن از متضررین، وزارت داخله را به حمایت از مجرمین متهم کرده و اظهار داشته که زمری پیکان، قمندان سابق امن و نظم عامه چندین تن از خانواه وی را به قتل رسانده است اما وزارت داخله با اینکه ثارنوالی حکم بازداشت این مجریم را صادر کرده است، اقدام نمیکند.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: امید نظامی کسی است که چندین تن از اعضا خانواده خود را از دست داده و اکنون برای دادخواهی، از حکومت میخواهد که قانون را بالای قاتلان خانواده وی تطبیق کند.

زمری پیکان قمندان سابق امن و نظم عامه وزارت داخله متهم به قتل، یاردل نظامی، سهراب نظامی، رستم نظامی و اشرف نظامی است که وی در سال 1391 قمندان یاردل نظامی را به قتل ‌رساند اما مورد پیگرد قانون قرار نمیگرد.

در سال 1395 افراد زمری پیکان چند تن از اعضا خانواده نظامی را از جمله رستم نظامی، سهراب نظامی و اشرف نظامی را نیز به قتل می‌رساند که با این هم زمری پیکا مورد پیگرد قانون قرار نمیگرد.

نظامی می‌گوید: در قضیه قتل خانواده وی در سال 1395 بیست و یک نفر دخیل اند که 11 تن از این افراد زندانی شده اند و به جرم خود شان اعتراف کرده اند و این مجرمین گفته اند که دستور قتل خانواده نظامی را از زمری پیکا گرفته اند.

آقای نظامی بیان میکند که تمام اسناد لازم در رابطه به بازداشت  زمری پیکا را جمع آوری کرده است و رئیس جمهور، رئیس اجراییه حکم سریع دادستانی را با خود دارد که به وزارت داخله امر داده است که زمری پیکار را بازداشت کند اما وزارت داخله تا اکنون هیچ اقدام در این زمینه نکرده است.

او تاکید میکند، وزارت داخله با اینکه حکم بازداشت زمری پیکان قمندان سابق امن و نظم عامه را دریافت کرده است  اما نمیخواهد وی را بازداشت کند و به تازگی دو پلیت موتر دولتی به شماره های (1929 و 1562) به وی تجویز کرده است که این عمل وزارت داخله خلاف قانون و حمایت از مجرم است.

نظامی گفت: زمری پیکان و فرزند اش ممنوع الخروج از کشور بودند اما وی بر خلاف قانون کشور فرزند خود را با حمایت دولت فرانسه به فرانسه فرستاده است.

چندین بار به وزارت داخله تماس گرفتم اما این وزارت جواب نداد.

امید نظامی از حکومت میخواهد که زمری پیکان را به اساس جرم مرتکب شده و حکم دادستانی کل بازداشت کند، اگر نه خانواده نظامی برای دادخواهی دست به اعتراض مدنی خواهند زد.

مجری قانون حامی مجرمین

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد