محمد-آصف-مهمند-مدعی-است-عطا-محمد-نور،-عامل-فساد-در-ولایت-بلخ-است

فساد، اختلاس، غضب زمین، سوءاستفاده از صلاحیت های کاری از مواردی است که عطا محمد نور در ولایت بلخ انجام می دهد و با کسانی را که علیه شان ایستادگی می نمایند قصد نابودی شان را می کنند.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: محمد آصف مهمند وکیل شورای ولایتی مردم بلخ امروز چهارشنبه(18 اسد) در کنفرانس مطبوعاتی به رسانه ها خبر داد که عطا محمد نور والی بلخ به فساد در شفاخانه ملکی، معارف، دادستانی و بندر حیرتان ولایت بلخ به صورت علنی دست به فساد می زنند و هیچ کسی نیست تا جلو این خودسری های را بگیرند.

آقای مهمند تصریح می کند که تمامی این نهاد ها در ولایت بلخ توسط اعضای فامیل و یا هم از نزدیکان والی اداره می  شوند و هر فسادی هم که رخ می دهد کنترول و بازجویی نمی شود.

 این وکیل شورای ولایت بلخ اظهار داشت حوادثی که در بلخ تفاق می افتد و توزیع زیاد صلاح و ایجادناامنی ها در همه این ها دست شخص والی این ولایت دخیل است و به مدت سه ماه است که مردم از کارگردهای نور به سطوح آمده اند.

وی همچنان می افزاید که رئیس شورای ولایتی بلخ نیز کاملا زیر فرمان عطا محمد نور می باشد و زبانش زبان نور است و هیچ اداره ای و صلاحیت از خود ندارد به همین دلیل این مشکل از سوی شورا بازگو نشده است.

او خاطر نشان ساخت ساخت چهار کمربند غیر قانونی را والی بلخ به شرکتی که از سوی اعضای خانواده اش اداره می شود به ارزش 210 میلیون دالر داده درحالی  که همین کمربند را مبلغ 310 میلیون دالر خواسته بودند اما به دلیل این که از خودش نبود نداد تا عواید دولت شود..

محمد آصف مهمند مدعی است عطا محمد نور، عامل فساد در ولایت بلخ است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد