مردم-از-پوشیدن-لباس-ملی-شرم-دارند

حقیقی گروپ یا اولین گروه مدلینگ افغانستان از مدت ده سال به این طرف در پی ترویج لباس ملی افغانی بوده و تحت نمایش مدلینگ ارائه می کند. این گروه می گوید که فرهنگ بیگانه در کشور به حدی رشد کرده است که مردم از پوشش لباس ملی شرم دارند.

اجمل حقیقی، موسسه حقیقی گروپ یا اولین گروه مدلینگ لباس سنتی افغانی در گفتگو ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: در سال‌های اخیر پوشش لباس ملی افغانی در جامعه بسیار کم رنگ شده است و مردم اکثر روی به پوشش لباس خارجی آورده اند که برای ترویج پوشش لباس ملی گروه حقیقی گروپ مدت ده سال کار مدلینگ را میکند.

آقای حقیقی گفت: فرهنگ بیگانه در کشور به حدی رشد کرده است که مردم از پوشش لباس ملی شرم دارند و در جامعه نمی پوشند. این در حالی است که لباس ملی افغانی با طرح های جدید میتواند در همه جا مورد استفاده قرار بگیرد.

این مدل بیان داشت: حقیق گروپ، لباس همه اقوام افغانستان را به نمایش میگذارد و هیچ فرق بین فرهنگ‌های اقوام قایل نیست و از این طریق میخواهد هم دلی و همگرایی را در بین اقوام کشور ایجاد کند.

او افزود: مدلینگ در سال‌های گذشته برای مردم یک چیز نو و تازه بود اما در حال حاضر مردم از فرهنگ مدلینگ استقبال می‌کنند و گروه‌های مدلینگ را تشویق می‌کنند که لباس ملی را به نمایش بگذارند. اجمل تاکید کرد: هنوز هم در جامعه افغانستان کسانی هستند که مخالف مدلینگ و نمایش لباس‌های ملی اند اما حقیقی گروپ به کار خود برای ترویج لباس ملی تلاش میکند و هیچ چیز مانع کار این گروه شده نمی‌تواند.

رئیس حقیقی گروپ گفت: در حال حاضر 40 پسر و 12 دختر خانم عضویت این گروه مدلینگ را دارند و در هر برنامه لباس ملی را به نمایش میگذارند.

حقیقی گروپ تا هنوز 1850 جوره لباس ملی افغانی را به فروش رسانده است که بشترین مشتری ان نیز خود افغان های بوده اند. طراح و خیاط تمام لباس‌های حقیق گروپ خود اعضای این گروه است.

از سوی دیگر یلدا حیدری، عضوی حقیقی گروپ و یک تن از مدلینگ بانوان گفت: مدت پنج ماه است که کار مدلینگ را انجام میدهد و در این مدت مردم همواره وی را تشویق کرده است. خانم حیدری میگوید: اکثر خانواده های برداشت منفی از مدلینگ دارند و برای همین دخترهای خودشان را اجازه نمی دهند تا به مدلینگ روی آورند اما خانواده یلدا با وی موافق است و اصلی ترین حامی وی می باشد.

یلدا بیان داشت: کسانی هستند که افکار منفی نسبت به مدلینگ دارند و حضور زنان را در این عرصه در تضاد با دین اسلام میدانند اما این برداشت درست نیست و مانع فعالیت دختران در این کار شده نمی تواند.

او گفت: برای کار مدلینگ مشکلات زیاد سپری کرده است و با همه این مشکلات مبارزه کرده است و هیچ وقت تسلیم نخواهد شد.

در همین حال تمکین حیدری یک دیگر از بانوان مدلینگ گفت: حضور زنان در کار مدلینگ با مشکلات زیاد همراه است و مردم به دید منفی نسبت به حضور زنان در این کار دارند.

خانم حیدری افزود: هر روز دخترهای بیشتر به کار مدلینگ روی می آورند و این نشان دهنده این است که زنان نیز همانند مردان توانایی کار در همه عرصه ها را دارند.

این بانو مدل در پیام به دختران گفت: از لباس ملی افغانی استفاده کنند و از کار کردن در همه عرصه ها حراس نداشته باشند و خود شان را ضعیف احساس نکنند.

فرهنگ مدلینگ در افغانستان یک پدید جدید است که در سالهای اخیر شماری از دختران خانم‌ها و پسران به آن روی آروده اند اما جامعه سنتی کشور واکنش متفاوت نسبت به این کار دارند که گاهی این واکنش ها منفی اند.

 

مردم از پوشیدن لباس ملی شرم دارند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد