مردم-پس-از-دو-هفته،-تذکره-برقی-می-گیرند

به گفته ی مسوولان ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس کشور؛ تا دو هفته دیگر روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در مراسم ویژه در ارگ ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.

به گزارش افغان نیوز: مسوولان در ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس کشور می‌گویند که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی تا دو هفته دیگر رسما آغاز خواهد شد.

رونیا شهابی، مسوول مطبوعاتی ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس کشور می‌گوید که آمادگی‌های کامل برای آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی وجود دارد.

رهبران حکومت وحدت ملی، نخستین کسانی خواهند بود که شناسنامه‌های الکترونیکی دریافت می‌کنند.

خانم شهابی در مصاحبه با خبرگزاری جمهور گفت که آنان منتظر فرمان محمداشرف غنی درباره آغاز این روند هستند.

به گفته وی، هم اکنون اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، برخی از دستگاه‌های خود را به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده اند تا روند آزمایشی توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در مراسم ویژه با حضور رهبران حکومت وحدت ملی آغاز شود.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که کمیته مختلط دو مجلس، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس که براساس آن کلمات ملت، ملیت و دین در شناسنامه‌های الکترنیکی باید درج گردد را به روز دوشنبه هفته جاری تایید کرد.

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، پیش از این از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود ولی از سوی مجلس سنا تایید شد و به همین دلیل کمیته مختلط دو مجلس باید روی آن تصمیم گیری می‌کرد.

هردو مجلس برای تشکیل کمیته مختلط 8 عضو خود را معرفی کرده بودند؛ اما در نشست این کمیته که به روز دوشنبه برگزار شد، چهار عضو هیات مجلس نمایندگان حاضر نبودند و کمیته مختلط در غیاب آنان این طرح را مورد تایید قرار داد.

مردم پس از دو هفته، تذکره برقی می گیرند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد