مرگ-تدریجی-هنر-کهن-در-افغانستان

برخی از نقاشان و رسامان به این باور اند که هنر در تاریخ افغانستان دارای سابقه طولانی می باشد اما در سال‌های اخیر به دلیل کم توجهی حکومت این هنر کهن به باد فراموشی سپرده شده است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: شماری از نقاشان و رسامان امروز (سه شنبه 17 دلو) با نماش آثار هنری خود می‌گویند: افغانستان در زمینه نقاشی و رسامی افتخار بسیار بلند دارد اما این افتخار در سال‌های اخیر به دلیل کم توجهی دولت به باد فراموشی سپرده شده است.

سعید مصطفی رجائی، استاد دانشگاه می‌گوید: در حال حاضر جهان از افغانستان یک چهره جنگی و پر از خشونت برداشت دارند اما میزان خشومت و جنگ به آن حد نیست که تمام افغانستان را خشونت فرا گرفته باشد.

آقای رجائی گفت: رسانه‌ها و نقاشان میتوانند چهره یک کشور را به جهانیان معرفی کنند که در این زمینه رسانه ها نقش خود را بازی کرده اند و باید هنرمندان نیز نقش خود را بازی کند.

او افزود: نقاشی گفته های را به دیگر افراد منتقل میکند که زبان قادر به بیان ان نیست و هنر نقاشی افغانستان با اینکه قدامت چند صد ساله دارد اما در سال های اخیر به دلیل کم توجهی حکومت به باد فراموشی سپرده شده است.

این استاد دانشگاه حضور زنان نقاش را موثر در هنر رسامی دانسته و گفت: هیچ جامعه‌ی بدون حضور زنان آباد نشده است و زنان میتوانند در آبادی جامعه نقش برجسته بازی کنند. او افزود: زنان نقاش نیز با رسامی مشکلات مردم میتوانند سبب انتقال درد و رنج مردم به دیگران شوند.

از سوی دیگر نوریه اشرف یکی دیگر از استادان دانشگاه گفت: زنان افغانستان با اینکه مشکلات زیاد دارند اما با ان هم در سال‌های اخیر رشد چشم گیر داشته اند.

خانم اشرف تاکید کرد: زنان افغانستان زمانی به حقوق خود دست پیدا کرده میتوانند که توانایی داشته و در جامعه فعال باشند نه منفعل و بیکاره.

وجمه شجاعی، مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: امروز بیشتر از هفتاد بانوی نقاش، آثار هنری خود را به نمایش گذاشته اند و هدف از برگزاری این نمایشگاه نیز معرفی استعداد بانوان می باشد که به جامعه افغانستان نشان دهد که زنان نیز میتوانند در همه عرصه ها کار کنند.

خانم شجاعی از بانوان کشور خواست که از کلمه نتوانستن که همواره زنان افغانستان با آن مواجه بوده اند دوری کند و کلمه خواستن را جای گزین ان کند.

نرگس خاطری یک تن از نقاشان گفت: از سه سال به این طرف رسامی میکند و هدف از روی آوردن به این رشته نیز انتقال پیام به دیگران بوده است. وی افزود: زمینه برای رشد استعداد بانوان بسیار کم است.

 

مرگ تدریجی هنر کهن در افغانستان

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد