مسئولان-بلند-پایه-حکومت-نسبت-به-وظیفه-خود-صادق-نیستند

بشیر بیژن آگاه مسائل سیاسی می‌گوید: مسئولان بلند پایه حکومت به وظیفه خود صادق نیستند و دوگانه عمل می‌کنند که این دوگانگی سبب افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در کشور شده است.

بشیر بیژن آگاه امور سیاسی در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: شایسته سالاری در ادارات دولتی حاکم نیست و افراد بی‌کفایت به ادارات دولتی راه پیدا میکنند که این مشکل سبب افزایش نااامنی در کشور شده است.

آقای بیژن گفت: مسئولان بلند پایه حکومت نسبت به وظیفه خود صادق نیستند و دوگانه عمل میکنند که این دوگانگی سبب تضعیف نظام و افزایش حضور و عملیات مخالفین دولت شده است. او افزود: سران حکومت با قضایایی و مشکلات برخورد سلیقه‌ای می‌کنند که این برخورد سبب فاصله بین حکومت و ملت شده است.

این آگاه امور سیاسی بیان داشت: وضعیت امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هر روز خرابتر میشوند و سران حکومت هیچ توجه برای مهار این مشکلات ندارند و در خواب غفلت به سر می‌برند.

بیژن افزود: سران حکومت به خواست و نیاز مردم توجه نمی‌کنند بلکه به خواست و نیاز جامعه جهانی توجه می‌کنند که این زمینه  نارضایتی مردم از حکومت را افزایش می‌دهد و زمینه سوء استفاده مخالفین را هموار می‌کند.

به گفته‌ی این آگاه سیاسی: مردم افغانستان باید بیدار شوند و در مقابل بی‌عدالتی‌ها حکومت ایستاگی کنند و تا زمانی که این اقدام از سوی ملت صورت نگیرد، وضعیت کشور هر روز خرابتر میشود و مخالفین دولت هر روز قوی تر میشوند.

آقای بیژن تاکید می‎کند که مخالفین  دولت از داخل نظام حمایت می‌شوند و افراد در داخل نظام هستند که اگر مخالفین تضعیف شوند منافع انها نیز قطع میشوند.

او افزود: در 15 سال اخیر و در سه سال حکومت وحدت ملی مسئولان بلند حکومت با گروه‌های تروریستی همکار اند و مدارک نیز نشان میدهد که بدون همکاری افراد از داخل نظام تروریستان به هدف خود رسیده نمیتوانند.

بیژن بیان داشت: اگر حکومت واقعآ با گروه‌های تروریستی همکار نست، چرا نتیجه هیچ یک از کمیسیون‌های رسیدگی به حوادث مختلف صورت گرفته است اعلام نشده و نمیشود.

به گفته‌ی بیژن، استخبارات منطقه در افغانستان حاکم اند و هر کار دل شان بخواهند انجام میدهند و استخبارات کشور به اندازه قوی نیست که جواب هر عمل انها را عکس العمل دهد.

این آگاه مسائل سیاسی در رابطه به پارلمان کشور گفت: پارلمان افغانستان محل معامله گیری است و هیچ گونه هدف خدمت به موکلان این وکیلا وجود ندارد.

به گفته‌ی بیژن استهضا وزیران از سوی مجلس نمایندگان برای پر کردن جیب خالی نمایندگان است نه برای رسیدگی به مشکل و زیر فشار دادن وزیران و دیگر مسئولان بلند پایه حکومت.

تنها راه نجات افغانستان برگزاری انتخابات سالم است و مردم نباید به افراد خائن و وطن فروش و معاملگر رای دهند در سال آینده و باید ملت به افراد رای دهند که انان به ملت خدمت کنند.

 

 

مسئولان بلند پایه حکومت نسبت به وظیفه خود صادق نیستند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد