مسئولین-در-پروسه-حج-بهترین-خدمات-را-برای-حاجیان-افغان-فراهم-نمایند

معاون رئیس جمهور؛ به مسئولین دستور داد که بر اساس تجربه سال ها گذشته باید در پروسه حج بهترین خدمات برای حاجیان افغان فراهم گردد.

به گزارش افغان نیوز: جلسه کمیته ملی حج فرضی به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.

 در این جلسه موضوعات چون گزارش کاری هیأت سکن، جدول پرواز و سلایت های دوجانبه در مطابقت با قرار داد و طیاره های دست داشته، معیار انتخاب اعضای بعثه و معلمین احتیاطی به بررسی گرفته شد.

سرور دانش در این جلسه گفت که همۀ ادارات مسؤلیت دارند که حد اکثر تلاش و دقت را به کار ببندند تا بهترین خدمات برای حاجیان افغان فراهم شده و پروسه ملی حج با موفقیت به پایان برسد.

معاون رییس جمهور گفت که با توجه به تجارب سال های گذشته و تدابیری که روی دست گرفته شده است، انتظار می رود که هیچ گونه مشکلی در پروسه حج امسال پیش نیاید.

فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف از پیش رفت کار مربوط به پروسه حج امسال به خصوص هیأت سکن به جلسه گزارش داده افزود که در همه سطوح برای پروسه حج امسال آمادگی های لازم اتخاذ گردیده و مشکلی خاص دراین زمینه وجود ندارد.

در این جلسه همچنین رییس اداره هوانوردی ملکی و شرکت آریانا نیز گزارش دادند که تدابیر لازم برای انتقال حجاج افغانی به عربستان سعودی و برعکس آن روی دست گرفته شده و جدول پرواز به جانب عربستان سعودی فرستاده شده که از طرف مقام مربوط دولت عربستان موافقه صورت گرفته است.

در این جلسه همچنین معیارهای انتخاب اعضای بعثه مورد بررسی قرار گرفت و بر مشارکت افراد مسلکی و با تجربه تأکید گردید.

مسئولین در پروسه حج بهترین خدمات را برای حاجیان افغان فراهم نمایند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد