مشکل-افزایش-عودت-کنندگان-در-دستور-کارشورای-امنیت-ملی-قرار-گرفت

شورای امنیت ملی به رهبری رئیس جمهورغنی در مورد مشکل افزایش عودت کنندگان از کشور های ایران و پاکستان بحث کرده و فیصله کردند که در زمینه با این کشور ها گفتگو صورت گیرد.

به گزارش افغان خبر: جلسه شورای امنیت ملی روز سه شنبه (۱۹اسد) در ارگ ریاست جمهوری تحت رهبری رئیس جمهورغنی دایر گردید.

در این جلسه در مورد افزایش عودت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان و حل مشکلات آنها بحث و گتفگو شد.

وزیر امور داخله طرح پیشنهادی خویش را در مورد تدابیر انتقال پناهندگان و عودت کنندگان، تایید هویت آنها، رایه خدمات و اقدام باری جاگزینی آنها را در جلسه ارایه کرد.

شورای امنیت ملی در مورد این طرح پیشنهادی به ادارت مربوط دستور داد تا وضعیت عودت کنندگان را بررسی کرده و در همکاری با سازمان ملل برای رفع مشکلات آنها اقدام نمایند.

همچنان در این جلسه وزیران دفاعی و امنیتی کشور در مورد وضعیت امنیتی ولایات (هلمند، ارزگان، کندهار، کندز، سرپل، فاریاب، سمنگان، بغلان و فراه) گزارش ارایه کردند.

همچنان در مورد دفع تهدیدات امنیتی در سراسر کشور و تامین امنیت برای نیروهای دفاعی و امنیتی رهنمایی گردید.

مشکل افزایش عودت کنندگان در دستور کارشورای امنیت ملی قرار گرفت

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد