معرفی-لباس-ملی-افغانی-در-داخل-و-خارج-کشور

عاطفه فصیحی، اولین بانوی مدل لباس سنتی افغانی می‌گوید: با گذشت هر روز مردم از پوشیدن لباس ملی فاصله می‌گرند و وی به همراه تعداد از دختران و پسران تلاش می‌کنند تا فرهنگ پوشش لباس ملی را در داخل و خارج کشور گسترش دهند تا مردم از لباس ملی خود در همه جا استفاده کنند.

عاطفه فصیحی اولین بانو مدل لباس سنتی افغانی در گفتگو ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: از دو سال قبل تا اکنون کار مدلینگ لباس سنتی افغانی را می‌کند و در این دو سال با مشکلات زیاد مواجه شده است.

خانم فصیحی گفت: دو سال قبل مردم به وی و مدلینگ لباس دیدگاه منفی داشتند و اکثر شهروندان کشور شناخت از لباس ملی نداشتند و اکنون با گذشت دو سال آنان توانسته اند که لباس ملی را به مردم معرفی کنند و باشندگان کشور نیز از کارکرد آنان استقبال می‌کنند.

به گفته این بانو مدل لباس ملی: دو سال قبل اکثر مارکت‌های لباس فروشی شناخت از لباس افغانی نداشتند که اکنون با کارکرد بانوان مدل لباس ملی فرهنگ استفاده از لباس ملی ترویج یافته است و مردم به گرمی از لباس وطنی استقبال می‌کنند.

او گفت: هر کشور از خود مدل دارد و لباس‌های ملی خود را برای مردم خود تبلیغ می‌کنند و افغانستان نیز نیازمند این بود که مدل داشته باشد تا فرهنگ استفاده از لباس ملی را ترویج کند. فصیحی افزود: در مدلینگ مشکلات زیاد را سپری کرده است که در روزهای نخست خانواده وی نیز با کار این بانو جوان مخالف بوده اند.

عاطفه بیان داشت: برای یک دختر در جامعه سنتی افغانستان ظاهر شدن جلوی دید همه کار مشکل است و مردم به دیدی منفی به دختران مدلینگ مینگرند. او گفت: "با تلاش زیاد خانواده خود را راضی ساختم که با این کار من مشکل نداشته باشند و اکنون انان من را در همه عرصه‌ها تشویق می‌کنند و به من باور دارند".

عاطفه فصیحی  به همراه 6 دختر دیگر کار مدلینگ می‌کنند و هر لباس که این بانوان طراحی و آماده می‌کنند از یک زهرا افغانی گرفته تا 30 هزار افغانی قیمت دارد و مشتری لباس ملی افغانی افراد در داخل و خارج کشور اند.

در اخیر خانم فصیحی گفت: صنایع دستی افغانستان مرده است و هیچ کس نمی‌شناسند و برای دوباره احیاء  این صنعت نیاز به کارهای زیاد است که هر کس به اندازه توان خود باید کار کنند.

پیام خانم فصیحی به دختران این است که کار کردن برای بانوان در افغانستان مشکل است اما با ان هم زنان خود شان تلاش کنند تا زمینه کار را برای خود فراهم کنند.

شهروندان کشور  باید لباس تولید داخلی خود را استفاده کنند و لباس که نماد از فرهنگ است باید افغان‌ها در داخل و خارج کشور برای ترویج فرهنگ خود تلاش کنند.

معرفی لباس ملی افغانی در داخل و خارج کشور

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد