معینیت-جوانان-در-فساد-غرق-است

شماری از فعالان مدنی در یک عمل اعتراضی، مدعی شدند که معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در فساد و تعصب غرق است، باید برکنار شود.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: شماری از فعالان مدنی روز (دو شنبه 4 جدی) در مقابل اداره معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ جمع شدند و شعار "کمال سادات" بیکاره است و باید برکنار شود را  سر دادند.

حمیده وردک، رئیس روند عدالت و یکی از معترضان علیه معینیت امور جوانان گفت: جوانان هر روز کشور را به دلیل بیکاری و بی کفایتی مسئولان حکومتی ترک می کنند اما معینیت جوانان که به نمایندگی از این طبقه در ترکیب حکومت حضور دارد، یک فرد بیکاره و هیچ برنامه برای رشد و اشتغال زایی برای جوانان ندارد.

خانم وردک گفت: به اساس یافته‌های جوانان کشور، داکتر کمال سادات معین امور جوانان یک فرد بی کفایت و بی برنامه بوده که هیچ برنامه کارا برای رشد جوانان کشور ندارد. او از سران حکومت خواست که وی را برکنار و یک فرد دیگر را به جای وی معرفی کند.

این فعال مدنی تاکید کرد: در کشور جوانان تحصیل کرده و کارا وجود دارند که اگر از این افراد به جای کمال سادات معرفی گردد میتواند بهتر به جوانان کشور خدمت کند.

از سوی دیگر جمیله جویا یکی دیگر از فعالان مدنی گفت: شایسته سالاری در معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود ندارد و جوانان بیشتر در این اداره به اساس روابط انتخاب می شود نه شایستگی و لیافت.

خانم جمیله تاکید کرد: در سالهاری اخیر با اینکه بودجه زیاد برای معینیت جوانان از سوی حکومت اختصاص داده شده بود اما هیچ نوع خدمت بنیادی برای رشد جوانان کشور صورت نگرفته است.

این جوانان بیان داشتند که معینیت جوانان هیچ گونه پولیسی برای جوانان کشور ندارد و با اینکه بیش از 60 درصد جمعیت کشور را جوانان شکل میدهد.

انان گفتند که اگر حکومت به خواست این جوانان توجه نکند، انان در آینده دست به اعتراض بزرگتر خواهند زد.

اما داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در جواب جوانان معترض می‌گوید: معینیت امور جوانان با برنامه بوده و در دو سال گذشته هزاران جوان را به نهادهای آموزشی معرفی کرده است و زمینه اشتغال برای هزاران جوان فراهم کرده است.

اقای سادات گفت: دروازه معینیت جوانان بر روی جوانان باز است و هر جوان که کدام طرح کارا داشته باشد، این اداره آن طرح را بررسی کرده و اگر مناسب باشد به اجرا میگذارد.

معین امور جوانان بیان داشت: شایسته سالاری در معینیت امور جوانان یک اصل بوده و جوانان شایسته به اساس معیار به سفرهای خارجی و برنامه ها اشتراک می کنند نه به اساس کدام روابط.

در دو سال عمر حکومت وحدت ملی ده‌ ها هزار جوان کشور را به مقصد کشورهای خارجی ترک کرده اند و عمده ‌ترین دلیل این جوانان نیز بیکاری و نبود امنیت در کشور بوده است.

معینیت جوانان در فساد غرق است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد