نظام-آموزشی-افغانستان-خشونت-آمیز-است

سخنگوی وزارت شهر سازی و مسکن می‌گوید، سیستم آموزش و پرورش افغانستان خشونت آمیز است و نهادهای آموزش و پرورش هیچ توجه در این زمینه ندارند.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهر سازی و مسکن و یک تن از شاعران در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: اگر اطفال افغانستان به شکل درست تربیت و آموزش داده شوند میتوانند آینده این کشور را روشن کنند اما در شرایط کنونی آموزش و تربیت کودکان با مشکلات زیاد مواجه است.

خانم لنگر گفت: صلح باید از نظام خانواده شروع گردد و اطفال باید صلح پرور بزرگ شوند نه خشونت پرور اما اکنون در اکثر خانواده ها با اطفال خشونت می کنند.

به گفته خانم لنگر: سیستم آموزش و پرورش افغانستان خشونت آمیز است و نهادهای آموزش و پرورش هیچ توجه در این زمینه ندارند. او افزود: عمده ترین مشکل سد راه نظام آموزش و پرورش عدم موجودیت زنان باسواد اند اما اکثر زنان در جامعه کنونی افغانستان بیسواد اند و زمانی که بنیاد خانواده بسواد باشند، فرزندان خانواده نمیتوانند به شکل درست تربیت شوند.

او افزود: کودکان باید از خانواده بیاموزند که چگونه به دیگران احترام بگذارند و خواست خود را در جامعه مطرح سازند، باید به انان یاد داده شود که اگر تو یک چیز را در جامعه به دست می آوری باید یک چیز دیگر  را از دست بدهی.

در حال حاضر نقش جوانان در پروسه صلح بسیار ناچیز اند و سران دولت هیچ توجه به حضور جوانان در پروسه صلح ندارند و یا هم سمبولیک است.

سخنگوی وزارت شهر سازی گفت: در ترکیب شورای عالی صلح تنها افراد پیر حضور دارند و فرصت برای جوانان و زنان اصلا فراهم نیست  و عمده ترین نقض این شورا همین است. او افزود: عدم حضور جوانان در ترکیب شورا عالی صلح نشان میدهد که جوانان نمیتواند با جنگ مقابله کند و مخالفین را به میز مذاکره حاضر کنند در حالیکه جوانان قادر به هر کار است.

خانم لنگر تاکید کرد: صلح کالای مصرفی نیست که از بازار خرید شود و به خانه آورده شود بلکه صلح باید از طریق گفتگو آروده شود.

تنها تامین امنیت نمیتواند سبب تحقق صلح شود و اگر افغانستان صلح میخواهد باید نظام خانواده تغییر کند و اطفال در خانواده صلح پرور تربیت شوند نه خشونت گرا و خشونت پرور.

 

نظام آموزشی افغانستان خشونت آمیز است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد