نمایشگاه-تجارت-موثر-و-جوانان-متخصص-در-کابل-افتتاح-شد

ابتکارات جوانان در عرصه تکنالوژی، صنایع دستی زنان، تولیدات صنعتی داخلی،تولیدات زراعتی و لباس های فرهنگی تحت نام نمایشگاه موثر و جوانان متخصص برای سه روز در کابل به نمایش گذاشته میشود.

نمایشگاه تجارت موثر و جوانان متخصص در کابل افتتاح شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد