نگاه-دوگانه-به-رسانه-ها-جرم-و-غیر-قابل-قبول-است

مسئولان کمیسیون نظارت و دسترسی به اطلاعات می گویند تبعیض میان رسانه ها و عدم دسترسی آنان به اطلاعات از سوی تمامی ارگان های دولتی یک جرم پنداشته می شود و در صورت اصلاح نشدن این موارد کمیسیون از صلاحیت های قانونی خود در قبال آنان استفاده خواهدکرد.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات امروز دوشنبه(1 جوزا) به افغان نیوز می گوید: تعهدات ارگ در مورد رسانه ها و دسترسی به اطلاعات از سوی آنها در قالب شعار باقی مانده است و همکاری لازم را در این راستا با خبرنگاران ندارد.

رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات تصریح نمود که دو نهاد بزرگ حکومتی ارگ و سپیدار به جای این که حامی رسانه باشند و به سایر ارگان ها توصیه کنند که قانون دسترسی به اطلاعات را برای خبرنگاران پیاده کنند خود به این جرم متهم اند و از این که تحت هیچ ارگانی نیستند سوءاستفاده می کنند.

آقای افضلی اظهار داشت با وجودی که این کمیسیون صلاحیت اعمار قانون بالای این دو ارگان را ندارد اما از بلند کردن صدایمان برای دسترسی به اطلاعات و همکاری با رسانه ها هیچ گونه دریغی نخواهیم کرد.

او همچنان خاطر نشان ساخت، همکاری ارگ و سپیدار با رسانه ها برای مردم حیاتی است و هیچ کسی از لحاظ قانونی این حق را از رسانه ها گرفته نمی توانند که در اطلاع رسانی از گفتن حقایق خودداری کنند.

سید اکرام افضلی تاکید نمود کمیسیون تلاش می کند تا با رسانه ها هم صدا شده و قانون دسترسی به اطلاعات را برای همه ارگان های کوچک و بزرگ معرفی نماید.

وی افزود: "محدودیت صلاحیت کمیسیون کار ما را در قبال ارگ و مقامات بلند رتبه کم ساخته و تنها به عنوان داور می توانیم بر تطبیق این قانون پافشاری نمائیم."

رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلات یادآور شده که اگر این تطبیق قانون در مورد ارگ و سییدار مشکل باشد اما برای سایر ارگان ها هیچ گونه ممانعتی نیست و تا زمان تغییر در عملکرد ادارات به افشاگری ادامه خواهیم داد.

این در حالی است که رئیس جمهور در بیانیه اوایل ریاست جمهوری خود حمایت از رسانه ها و دسترسی به اطلاعات را در پلان کاری خود قرار داده بود اما دیده می شود که هیچ گونه همکاری از سوی ارگ در این زمینه صورت نگرفته و دیددوگانه ارگ به رسانه ها کار خبرنگاران را با مشکل مواجه ساخته است.

نگاه دوگانه به رسانه ها جرم و غیر قابل قبول است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد