همکاری-ورزشکاران-و-نیروهای-امنیتی-در-کابل-عکس

قطعه خاص پولیس کابل با همکاری کمیته ملی المپیک مسابقات ورزشی سه روزه را در شته های پنجگانه برگزار کرده بود، امروز با حضور ورزشکاران و شماری از نیروهای امینتی به کارش پایان داد.

همکاری ورزشکاران و نیروهای امنیتی در کابل+عکس

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد