هویت-را-نمی‌توان-بالای-یک-قوم-تحمیل-کرد

نمایندۀ پیشین رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب گفت که هویت را نمی‌توان به زور بالای یک قوم یا گروۀ اجتماعی تحمیل کرد.

به گزارش افغان نیوز: احمد ضیا مسعود، نمایندۀ پیشین رییس جمهور  در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب می‌گوید کسانی که در صدد سیاسی ساختن هویت مردم هستند، بزرگ‌ترین خیانت ملی را انجام می‌دهند.

 آقای مسعود می‌گوید که هویت را نمی‌توان به زور بالای یک قوم یا گروۀ اجتماعی تحمیل کرد؛ زیرا تحمیل هویت سیاسی یک قوم غالب بالای یک قوم  مغلوب به مفهوم صلب هویت فرهنگی و سیاسی  وبرده‌گی آنان است.

نماینده پیشین رییس جمهور علاوه می‌کند که ما در یک جامعۀ دموکراتیک زنده‌گی می نمایم و هر جزب سیاسی و گروه قومی دوست دارند؛ تا با هویت فرهنگی و سابقۀ تاریخی خود زنده‌گی نمایند.

این عضو حزب حمعیت اسلامی می‌افزاید که درهمچو شرایط هر گونه تسلط‌خواهی یا توهین به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی یک قوم می‌تواند که تبعات سیاسی خطرناک داشته باشد و می‌افزاید که در شرایط فعلی هیچ کس نمی‌خواهد که فاقد هویت باشد.

 این مقام پیشین حکومتی، بی هویتی را به مفهوم بی‌شخصیتی می‌نماید و می‌افزاید کسانی که ام‌روز در قدرت هستند، اگر با شخصیت و هویت فرهنگی و سابقۀ تاریخی سایر اقوام بخواهند که بازی نمایند و در صدد سیاسی ساختن هویت مردم باشند، بزرگ‌ترین خیانت ملی را مرتکب می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد که این کار آنان به مفهوم جدایی اقوام کشور از هم‌دیگر و شروع یک بی‌ثباتی سیاسی مبتنی به هویت‌های فرهنگی خواهد بود که هیچ زمام‌داری قدرت کنترول آن‌را نخواهد داشت.

این درحالی‌ست که شماری از شهروندان کشور و نماینده‌گان مردم در شورای ملی در برابر درج واژه‌های ملت، قوم و دین در شناس‌نامه‌های برقی مخالفت کرده و تصمیم کمیسیون مختلط پارلمان را نیزغیر قانونی دانسته‌اند.

از سوی‌هم، ۵۰ تن از اعضای شورای ملی که دست‌خط نیز گردآوری کرده‌اند، به طور جدی با تصمیم کمیسیون مخالفت کرده و قرارست که این موضوع یک‌بار در جلسۀ ام‌روز پارلمان مورد غور قرار گیرد.

هویت را نمی‌توان بالای یک قوم تحمیل کرد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد